Memorial Sağlık Grubu Proje Yönetimi | izlenimler

World Architecture Festival 2018 | Projenin öne çıkan özellikleri

Pek çok kısıtı olan ve yoğun nüfuslu bir bölgede doğa ve sanat unsurlarına yer verilmesi, iyileşme ve hasta memnuniyetinin ön plana çıkarılarak bir tasarım yapılması… Tüm bunlar yapılırken doğaya saygılı, enerji verimli sürdürülebilir bina özelliklerine sahip olması ve LEED Platin almış bir yapı olması projemizin öne çıkan özellikleri. LEED Platin alan bu kapasitedeki ilk hastane olması jürinin dikkatini çekecektir.

İzlenimler

Organizasyon ve değerlendirme sürecinin oldukça profesyonel yürütüldüğünü düşünüyoruz. Uluslararası bir mecrada projemizi sunuyor olmak büyük katkı sağlıyor. Bundan sonraki süreçte sağlık yapısı tecrübemizi uluslararası platformda ortaya koyacak projeler üretme hedefimize bu tür organizasyonların katkı sağlayacağını düşünüyoruz.