Emre Erkal | izlenimler

Erkal Architects

World Architecture Festival 2018 | Projenin öne çıkan özellikleri

Bu sene WAF’a iki projeyle katılıyoruz. Spor merkezi projesi, Çankaya Üniversitesi’nin yeni kompleksinde, son 10 yıldır bizim tasarlayıp inşaatında yer aldığımız kampüste bulunan bir spor merkeziydi. Projenin öne çıkan yönü merkezi bir yapıda olmaması; tek bir salonun etrafında, büyük bir seyirci kapasitesine sahip bir salonun etrafında kurgulanmış olmaması; spor hacimlerinin birbirine merkezi olmayan bir şekilde, birbirinin içerisinde bağlantılı bir şekilde yerleştiği bir proje olmasıydı. 

Bulunduğu yer biraz sıkışık olan bir araziydi. Bu nedenle de peyzajı oluştururken yapıyı oluşturduğumuz stratejilerle paralellikler kurarak bir bütünlük aradık. Jüri açısından en çok ilgiyle karşılanan konu yapının cepheleri oldu. Özellikle günümüzde yapılara karakterini veren şey cephe olduğu için güncel bir konu aslında. Örneğin; bu yapıda topoğrafyanın hareketlerini ortaya çıkaran, hacimlerini saran ifadelerle ilgilendiler, bunlar tartışmaların konusu oldu.

Biyoçeşitlilik Müzesi projesi ise konusu itibariyle biyolojik ve jeolojik süreçlerle bir anlamda akrabalık ifade eden, birtakım kuvvetlerin araştırıldığı bir hacim araştırmasıyla ön plana çıkan bir proje. Sosyal olarak içinde bulunduğu bölgenin korunmasına yönelik, yeşil alanların kentleşme tehdidi altında bulunmasıyla ve bunlara dair bir farkındalığın gelişmesi amacıyla ortaya çıkan bir proje olduğu için, sosyal boyutu da olan bir proje. Tüm bunların bir araya geldiği bir form ve program çözümü aramaya çalışmıştık ki proje bu yönleriyle ilgi gördü. 

İzlenimler

WAF 2018 bizim ilk kez katıldığımız, oldukça etkileyici bir organizasyon. Dünyanın farklı yerlerinden birçok mimarla tanışma, düşüncelerini dinleme, herkesin bir arada bulunduğu bir ortamda, fikirlerin ne kadar ortak olduğu veya ayrıştığı gibi ilginç konuları görme fırsatımız oldu.

Bunun yanında refah düzeyi yüksek Batılı ülkelerin veya dünyada mimari açıdan ön plana çıkan ülkelerin yanı sıra diğer ülkelerde de mimarlık dünyasının çok renkli örneklerini görmek, bunların nasıl geliştirildiğini öğrenmek ve bize benzer ülkelerde aranan, bulunan çözümleri ilgiyle karşılamak hoş bir şey oldu. Bu yönüyle hakikaten bir mimarın ufkunu açan bir organizasyon. Daha sonraki yıllarda, dünyanın içerisinde nerede olduğumuzu biraz daha kavramamıza yardım edecek bir deneyim oldu.