Murat Tabanlıoğlu | izlenimler

Tabanlıoğlu Architects

World Architecture Festival 2018 | Projenin öne çıkan özellikleri

WAFX Ödülü, ilk olarak 2017 yılında WAF’ın 10. yıl kutlamaları kapsamında (WAF 10 Manifesto) oluşturulmuş bir ödül töreniyle önümüzdeki yıllarda mimarlarca ele alınması gereken başlıca sorunları göz önünde bulunduran, manifesto konularına hitap eden, geleceğe yönelik 11 projeye verilen bir ödüller dizisi. Manifestonun değindiği konular iklim, enerji ve karbon, su, yaşlanma ve sağlık, yeniden kullanım, akıllı şehirler, yapı teknolojisi, kültürel kimlik, etik, güç ve adalet. 

Atatürk Kültür Merkezi 1960’larda inşa edilmiş ve o zamanlardan bu yana kent için bir odak noktası olarak “Kültürel Kimlik” kategorisinde seçildi. Tabanlıoğlu, kentin sanat ve kültür dokusuna sağladığı katkıyı göz önüne alarak tasarımıyla bu kültürel yapıyı yeniden yorumladı. Yeni merkez sadece dünyanın en büyük opera binalarından birine sahip olmakla kalmayacak, aynı zamanda bünyesinde ziyaretçiler için galeriler, kütüphaneler, kafeler ve restoranlar da bulunduracak. Yeni merkez; geçmiş, günümüz ve gelecek arasında bir bağ kuracak ve tasarım, kentsel doku ve İstanbul’un kültürü ile insanları bir araya getirecek.

İzlenimler

Bu yıl daha iyi organize edilmiş 2018 Amsterdam, önceki WAF etkinliklerinden biraz farklıydı. Bunun dışında büyük sürprizler yoktu. Tıpkı iyi bir restoran gibi, bulmayı umduğunuzu buluyorsunuz. 

Organizasyon; katılımcı ortaklar ve bu yıl daha da destekleyici olduklarını düşündüğüm çok sayıda sponsor ile gelişiyor. Paul Finch’in başarısı bir yana, iletişim ekibi de çok başarılı. WAFX gibi, yeni ödül programları da yeni tartışma konularının odak noktası oldu.

Jüriler, genel olarak önceki yıllarda kazanan mimarlardandı ve daha da önemlisi, aynı zamanda diğer oturumda birbirlerinin rakipleriydiler. Bu kurgunun WAF’ı özel kıldığına inanıyorum. Tüm iyi dostlar gibi, birbirlerinin çalışmalarını değerlendirmek için, mimarinin iyiliği için. Tüm sunumcular ve jüriler birbirlerine anlatmak ve dinlemek için hevesli. Bu bir takas ve öğrenme süreci.

Bir mimarın projesini açıklaması aslında çok kısa bir süre olsa da bunu mümkün kılmak ve kısa sürede takipçilere çok etkili bilgi aktarımı için uygun bir ortam sağlamak adına etkili bir anlatı oluşturmak gerekiyor. Bir gün içinde, neredeyse on farklı mimari projenin geliştirme sürecinin ve mekansal organizasyonunun detaylarını doğrudan tasarımcısından dinlemek mümkün. Öte yandan bu yıl etkinliğin teması “Kimlik”ti ve programlar oldukça çarpıcıydı, tıpkı Rem Koolhaas’ın bugünün dijital çağı, yayınları, politikaları ve kırsaldaki son projeleri konularından bahsetmesi gibi. 

WAF; mimarların yanı sıra, firmaların bir araya gelmesi ve tasarımcılara şahsen ulaşması için faydalı bir ortam yaratıyor ve böylece genellikle kalıcı ve verimli ilişki kurulması sağlanıyor.