içmimar
Sevil PEACH
Sevil Peach Architecture + Design

Ofis ya da iş yeri artık çalışmak zorunda olduğunuz yer değil, her yerde çalışabileceğinizi göz önüne alarak, iş arkadaşlarınızla iletişim ve etkileşim kurmak için çalışmayı tercih ettiğiniz yer.

verimliliği sağlayan unsurlar

Verimlilik; iletişim, diyalog ve iş birliğini doğal olarak teşvik eden bir iş yeri ortamının yaratılmasıyla mümkün diyebilirim; ancak, insan davranışları ve ihtiyaçları göz önüne alınıp saygılı olunarak iyi düşünülmesi gerekir. Bu bağlamda, giderek küresel ve dijital hale gelen dünyada çalışma ortamı ve iletişimsel, insan odaklı bir alan olarak işlevi hakkında düşünme biçimimize uygulanması gereken prensipleri tanımlayan yeni bir kriter kümesi geliştirmenin önemli olduğuna inanıyoruz.

Seçimler sunan bir iş yeri yaratmamız gerekiyor, gün boyunca farklı şekillerde çalıştığımızın farkında olan ve kullanıcıların kendi kişiliğine, ruh hallerine ve üstlenilecek işin türüne en uygun mekanı ve araçları seçme özgürlüğünü tanıyan bir yer… Uygun, destekleyici ve insani çalışma ortamının yaratılmasına yardımcı olmak için, iş yeri tanımlanabilir ve samimi bir ölçeğe ayrılmalı.

Ofisler planlanmış ve tesadüfi değişimleri destekleyen ve kolaylaştıran düzenlemeler sunmalı.

öngörülen değişimler

Ofis veya resmi iş yerinin rolü değişiyor. Yeni mobilite ve bağlanabilirlik, ofisi üretim merkezinin geleneksel tekeli olmaktan artık çıkarıyor. Öte yandan, ofis önemli bir iş ve sosyal ihtiyacı yerine getirmeye devam edecek ve sürdürecek, ancak bunu değişmiş bir biçim ve vurgu ile yapması gerekecek. Ofis ya da iş yeri artık çalışmak zorunda olduğunuz yer değil, her yerde çalışabileceğinizi göz önüne alarak, iş arkadaşlarınızla iletişim ve etkileşim kurmak için çalışmayı tercih ettiğiniz yer. Nihayetinde sosyal canlılarız bu yüzden ofisler varlığını sürdürecek ancak belki de daha düşük bir ölçekte.

Çalışmak ilişki, arkadaşlık ve sosyal etkileşim matrisidir. İş arkadaşlarımızla etkileşim, iletişim ve iş birliğinden kişisel ve profesyonel düzeyde hepimiz yararlanır ve gelişiriz. Bu nedenle ofisler planlanmış ve tesadüfi değişimleri destekleyen ve kolaylaştıran düzenlemeler sunmalı. Ofisin amacı, çalışanların sosyal ve iş – yaşam dengesini yerine getirmelerine yardımcı olmaksa; ofis binasının, topluluk hissi yaratma ve benzer düşüncelerdeki işletmeler arasındaki bağlantıların geliştirilmesindeki rolünü yeniden değerlendirmesi gerekiyor.