feng shui
Laura MORRIS
Mindful Design Feng Shui School

Renk, bir mekanın enerjisini ayarlamak için kullanılabilecek çok yönlü bir araç. Daima etrafımızda ve enerjimizi her gün etkiliyor. Feng shui tasarımında renk, duygusal bir etkiyi tetiklemek için basit ve anlaşılır şekilde uygulanabilir.

iç mekan tasarımında kullanılan renklerin insan psikolojisine etkileri

Feng shui, ince nüanslar ve yaratıcı yöntemler kullanılarak iç mekan tasarımına kusursuz şekilde entegre edilebilir. Bu tarihsel pratik, renkten ne kadar derinden etkilendiğimize odaklanır: Ruh hallerimiz, davranışlarımız, duygularımız ve hatta fiziksel tepkilerimiz. Uzman pratisyenler sadece ruh halini etkilemek için değil, aynı zamanda ortam enerjisinde değişim yaratmak için renk kullanırlar.

“İnsan vücudunda beynin birçok işlevi var. Beynin bir kısmı fiziksel davranışımızı kontrol eder, bir diğeri duygularımızı uyarır, başka bir kısmı konuşmamızı kontrol eder, bir diğeri ise düşünce süreçlerimize yardımcı olur. Gözlerimiz, baktığımızda gördüğümüz ne olursa olsun, optik sinirimizden beynin her bölgesine duyusal sinyaller gönderir, beynimiz de gözlerimizin gördüğü şeye tepki göstermesi için vücudumuza sinyaller gönderir. Bu sebeple gözlerimizin temas ettiği her şeyin renkleri, mizacımızı, fiziksel hareketlerimizi, dilimizi ve düşüncelerimizi; kısaca hayatlarımızı etkiler.”

Thomas LIN YUN 
Black Sect Feng Shui Kurucusu

renk ve feng shui

Renk, hissetme biçiminizi değiştirebilir mi? Bence pek çoğumuz bu sorunun cevabı konusunda hemfikiriz. Parlak bir şekilde boyanmış, sarı bir odaya girdiğinizde yaşadığınız enerji patlamasını veya soğuk, soluk mavi bir odada otururken hissettiğiniz sakinliği bir düşünün. Rengin ruh halimizi ve hatta hareketlerimizi etkileyebileceğini biliyoruz, bu durumda feng shui renk prensiplerinin rolü nedir? Renk, sizi daha derinden etkileyebilir mi?

Renk, bir mekanın enerjisini ayarlamak için kullanılabilecek çok yönlü bir araç. Feng shui’nin kalbinde suda, toprakta ve mevsim değişikliğinde var olan denge ve uyum yani doğal dünyayla bağlantı bulunur. Feng shui tasarımında renk, duygusal bir etkiyi tetiklemek için basit ve anlaşılır şekilde uygulanabilir. Sarı, güneşin enerjisini uyandıran parlak ve mutlu bir renktir.

Renk daima etrafımızda ve enerjimizi her gün etkiliyor. Uzman feng shui uygulayıcıları, rengin tonlarını ve inceliklerini kullanır. Feng shui sanatı, birçok karmaşık sistem ve prensibi dengeleme ve birleştirme yeteneği, aynı zamanda temel renk psikolojisidir.

feng shui renk teorisi ve duygusal tepkiler

Feng shui’de hem bizi çevreleyen fiziksel alan hem de görünmez bir enerji (chi) ile çalışılır. En etkili feng shui, her ikisinin bir araya getirildiği zamandır: Dünyevi ve görünür, manevi ve görünmez. Feng shui, rengi görsel yanıttan fazlası için kullanır.

1. Feng shui, tasarımda renk kullanır: Rengi görürüz ve bir duygu veya düşünceyi tetikler. Bize belli bir şekilde hissettirir. Bu algılar ve duygular çevremizdeki dünyayla ve doğayla bağlantılıdır; kültürel normlardan da etkilenir.

2. Feng shui, görsel olarak algılananın ötesinde bir renk kullanır: Enerji, “chi” ve görünmeyen enerjiler, “diğeri”. Bir feng shui uygulayıcısı, belirli bir enerji değişimi ya da mekanda değişiklik yapma niyeti ile antik feng shui renk sistemlerini kullanabilir. Örneğin; beş element renk teorisi, rengi duygusal ve kültürel tetikleyicilerin ötesine geçen enerji kalıpları ve özelliklerle birleştirir. Bu renk sistemleri, doğal enerji kuvvetlerini mistik pratiklerle ilişkilendiren, formüle bağlı, antik kozmolojik yöntemlere dayanır.

renk, feng shui ve “well-being”

Beş element, esenliği (well-being) artırmak için kullanılabilecek renk sistemine iyi bir örnektir. Bu elementler, her birinin kendi “chi” aurası olan, evrensel, enerjik özlerdir. Enerjinin bir durumdan diğerine kaliteli biçimde ve belli bir amaç doğrultusunda nasıl geçebileceğini gösteren evrelerdir.

Bir insan, bir yer veya bir şeyin ne tür bir “enerjisi” vardır? Bir odaya girdiğinizde size enerji veriyor mu, yoksa sizi bitkin mi hissettiriyor? Bazı günlerde enerji dolu ve neşeli uyanıp bazı günlerde zar zor çalışabildiğinizi hissedebilirsiniz. Belki doğada, kendine özgü bir gücü olan bir yer vardır. Tüm bu örnekler “chi”ye ve beş elementin doğasına dayandırılabilir. Belirli elementlerle ilişkilendirilmiş renkleri kullanarak bir tür enerji verebilirsiniz. Örneğin parlak yeşil eklemek, ağaç elementinin hayat dolu ve canlı enerjisini getirecektir.

İyi tasarlanmış ve uyumlu bir mekanın anahtarı dengedir. Feng shui, temel tasarım ilkelerini eski ezoterik sistemlerle dengeleyerek, mekanı düzenlemeye yöneliktir.

Uzman feng shui uygulayıcıları, rengin tonlarını ve inceliklerini kullanır. Feng shui sanatı, birçok karmaşık sistem ve prensibi dengeleme ve birleştirme yeteneği, aynı zamanda temel renk psikolojisidir.

feng shui’de rengin rolü ve işlevi

Feng shui renk teorisi, bu uygulamadaki tüm sistemlerde olduğu gibi, doğayla başlar. Suda, dağlarda ve tarlalarda bulunan rengin Yin ve Yang oyunu bilinçaltımızda güçlü bir sembolizm yaratır. Feng shui renk sistemleri aynı zamanda Taoizm ve Budizm’in antik öğretilerine ve enerjide güçlü değişimler yaratmak için algımızın ötesine geçen Şamanist uygulamalara dayanır. Feng shui yapanlar rengi üç farklı şekilde kullanır:

1. Mekanın “chi” akışını ayarlamak: Bir sorunu düzeltmek veya “chi”yi geliştirmek için belirli bir renk eklenebilir. Uygulayıcılar, beş elemente veya “bagua” gibi feng shui renk sistemlerinden birine atıfta bulunurlar.

2. Ev sakinlerinin enerjisini desteklemek ve dengelemek: Feng shui uygulayıcıları, kişisel enerji dengesizliklerini düzeltmek için beş element sistemindeki renkleri kullanabilirler.

3. Bir kişiyi veya mekanı korumak: Negatif kuvvetler söz konusu olduğunda bireyin “chi”sini korumak ve güçlendirmek için renk, özellikle kırmızı, birçok feng shui düzenlemesinde kullanılır.