tasarımcı
Alp NUHOĞLU
Alp Nuhoğlu Design Office

İyi tasarlanan mekanlar ve ürünler sadece görselliğin ön planda tutulmadığı, insanın ihtiyaçlarının doğru gözlemlenip planlandığı, ergonomik verilerin dikkate alındığı bir süreci kapsar. Dolayısıyla, insanla doğru ilişki kuran tüm nesneler verimliliği arttıran ana unsurdur.

verimliliği sağlayan unsurlar

Mekan ve mobilya tasarımını günümüz iş gücü kuşağının ihtiyaç ve beklentisine göre şekillendirmek verimi artıran öncelikli unsur. Moda ve trendler dışında değişen çalışan profilini iyi tanımak ve taleplerini iyi analiz etmek doğru bir başlangıç noktası. Sosyal iletişimini dijital ortamda sağlayan kuşağın ihtiyaçlarının bir önceki kuşak gibi olması elbette beklenemez. Şirketlerin verimli olması isteniyorsa önce bu yeni kuşak iyi tanınmalı ve alışkanlıkları bilinmeli.

Aynı zamanda iyi tasarlanan bir mekan ya da ürün, kullanıcı için yaşam kalitesini artıran önemli bir unsur. İyi tasarlanan mekanlar ve ürünler sadece görselliğin ön planda tutulmadığı, insanın ihtiyaçlarının doğru gözlemlenip planlandığı, ergonomik verilerin dikkate alındığı bir süreci kapsar. Dolayısıyla, insanla doğru ilişki kuran tüm nesneler verimliliği arttıran ana unsurdur.

Dijital dönüşüm sosyal yaşamın her alanında olduğu gibi çalışma süreçlerinin de belirleyici unsuru olacak.

öngörülen değişimler

Değişen meslekler ve kent yaşamı sadece çalışma alanlarımızı değiştirmedi. Endüstri devrimi öncesi ve sonrası gibi yeni bir değişim süreci yaşıyoruz. Bu, tüm sosyal yaşamımız üzerinde etkisini gösteriyor.

Dijital dönüşüm sosyal yaşamın her alanında olduğu gibi çalışma süreçlerinin de belirleyici unsuru olacak. Bu süreçte endüstriyel ile atölye üretimlerinin yer değiştirdiği, hiyerarşiyi ve statüyü tekrar sorgulayan mekana özgü, konfor ve teknolojinin birleşimi hibrid mobilyaların çalışma kültürü üzerinde mutlaka dönüştürücü etkisi olacak.

Konut ve çalışma mekanları dönüşümden payını alacak. Ama ikisi arasındaki geleneksel ilişki yapısı korunarak devam edecek. Değişmeyen tek şey, insanın konut – çalışma alanı arasındaki geçmişten taşıdığı ritüelleri olacak. Değişimi sadece dijital dönüşüm ve teknolojide aramak, gereksiz ütopik senaryoları tekrardan ibaret olacak.

Eğer gelecekle ilgili bir öngörüde bulunacak olursak önce insanın geçmişini yani arketipini hatırlamak gerekecek. Dolayısıyla ne değişirse değişsin, tümü insana hizmet eden araçlar ve insanın hayatını kolaylaştıran nesnelerden ibaret olacak. Çalışma alanlarındaki insanla ilgili tüm süreç, insanın yeniden “özne” olma konumuna erişene kadar devam edecek.