Tony BARTON
Donald Insall Associates

yeniden kullanım

Sadece tarihi yapılarla çalışıyor ve kendimizi uzman “koruma” danışmanı olarak tanımlıyoruz. Her ne kadar “koruma” sözcüğü binanın onarım ve yenilenmesini içerse de bunu, binaların hizmet ettikleri toplum için onları özel kılan her şeyi muhafaza ederken aynı zamanda her nesil için anlamını ve canlılığını koruduğu, dinamik bir yaratıcı süreç olarak görüyoruz.

Birleşik Krallık’ın koruma altına alınmış binaları dünyanın en büyük kültürel koleksiyonlarından biri, ancak Louvre’daki heykellerden veya Prado’daki tablolardan farklı olarak anlamlı, kullanışlı ve güzel kalmaları için sürekli değişim içinde olmaları gerektiği kabul edilmeli. Bu süreci yönetmek koruma mimarının görevidir.

Benim için yeniden kullanım projeleri, tarihi binalarımızda saklı ortak mirasımızı, değişen toplumun ihtiyaçlarına uygun biçimde koruyan yaratıcı bir süreç. Bu yalnızca erişim, olanak ve hizmetle ilgili somut değişiklikleri değil, aynı zamanda toplumun çok sevilen, tanıdık bir binayla somut olmayan duygusal bağlarını ve o binada bir başka yeni ve güzel tarih katmanı keşfetmenin zevkini kapsar.

Öğrenmek ve buna uygun olarak geliştirme yapmak, bir yapıda karşılaşılan ilk zorluktur, tıpkı yeni bir insanı tanımak gibi. Yaratıcı tasarım çözümleri ancak gerçek bilgi, anlayış ve saygı ile şekillendirilebilir.

başarılı bir projenin ana bileşenleri ve ilkeleri

Tarihi ortamda, binanın karakterini ve önemini ifade ederken, fonksiyon ve çekicilik arasındaki uyumlu dengeyi bulmak ekibimizin hedefi.

Bu nedenle kültürel mirasımıza ait değerli bir unsurun elimizde olduğunu kabul etmeliyiz, dolayısıyla onu neyin özel kıldığını, önceki nesiller boyunca nasıl başarılı bir şekilde geliştiğini ve belki de toplum içinde gelecekteki rolünü neyin tehdit ettiğini tam olarak anlamalıyız. Yeni kullanıcıların ihtiyaçlarının ne olacağını keşfetmek için işverenlerimizi gerçekten dinliyoruz ve buna paralel olarak binayı da “dinliyoruz”. Bu, bina hakkında ayrıntılı rölöve çalışmasının yapıldığı ve aynı zamanda bina sakinleri, ziyaretçileri ve kullanıcılarının ihtiyaçlarına odaklanılan, uluslararası öneme sahip Rochdale Belediye Binası gibi son dönemdeki ve halihazırda devam eden projelerimize kadar uzanıyor. Tasarım süreci ve nihai sonuçlar, yapının geçmişi ve geleceği hakkında daha derin bilgi toplama süreciyle zenginleşecek.

Benim için yeniden kullanım projeleri, tarihi binalarımızda saklı ortak mirasımızı, değişen toplumun ihtiyaçlarına uygun biçimde koruyan yaratıcı bir süreç. Bu yalnızca erişim, olanak ve hizmetle ilgili somut değişiklikleri değil, aynı zamanda toplumun çok sevilen, tanıdık bir binayla somut olmayan duygusal bağlarını ve o binada bir başka yeni ve güzel tarih katmanı keşfetmenin zevkini kapsar.

zorluklar ve tasarım yaklaşımı

Çalışmalarımızı karakterize eden şey, tarihi bir binanın öneminin anlaşılmasıyla aydınlanan tasarım süreci. Öğrenmek ve buna uygun olarak geliştirme yapmak, bir yapıda karşılaşılan ilk zorluktur, tıpkı yeni bir insanı tanımak gibi. Yaratıcı tasarım çözümleri ancak gerçek bilgi, anlayış ve saygı ile şekillendirilebilir.

Bunun yaratıcı tasarım sürecini aydınlatması ve engellememesi, yanlış ilk izlenimleri ortadan kaldırması, mimar egosunun önüne geçmesi, binada ve tasarımcıda en iyiyi ortaya çıkaran çözümü teşvik etmesi önemli bir nokta.

Tıpkı insanlar gibi iki tarihi bina birbiriyle aynı değildir ve bir bina yeniden şekillendirilirken tek bir yaklaşım veya tarz benimsenemez. Projelerimiz Temperate House gibi Viktorya döneminden kalma büyük seralardan Kuzey Galler’deki Llandrwog gibi sıkı kontrol altındaki koruma alanlarındaki daha küçük ölçekli, yeni inşa projelerine kadar çeşitlilik gösteriyor. Dolayısıyla, kimsenin projelerimizden herhangi biri için “İşte tipik bir Insall yeniden kullanım projesi.” diyebileceğini düşünmüyorum, bunun yerine “Şurada yeni ve eski birlikte uyum içinde olduğu, sürdürülebilir yeni bir hayata kavuşan harika bir eski bina var.” diyebilirler.

Kültürel mirasımıza ait değerli bir unsurun elimizde olduğunu kabul etmeliyiz, dolayısıyla onu neyin özel kıldığını, önceki nesiller boyunca nasıl başarılı bir şekilde geliştiğini ve belki de toplum içinde gelecekteki rolünü neyin tehdit ettiğini tam olarak anlamalıyız.

yeniden kullanım projelerinin sosyal ve kültürel önemi

Tarihi binalarımız, hikayemizi herhangi bir yazılı kelimeden daha doğru bir şekilde anlatır. Hayatlarımızın arka planında yer alan bu binalar; uluslararası, ulusal veya yerel düzeyde değişen önem seviyeleriyle, içinde ve çevresinde yaşayan topluluklar için her zaman önemlidir. Damien Hirst’e yer açmak için bir Modigliani’yi kaldırıp atabilir miyiz? Hayır, ikisine de sahip olabiliriz. Öte yandan, gömülü karbonun mevcut binalarda tutulması, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir faktör olarak kabul edilmesine rağmen tüm eski binaları korumak mümkün değildir.

Herhangi bir tarihi binanın, içinde hala yaşanılıyorsa ve bakımı yapılmışsa ömrünün sonuna geldiğini kabul etmiyoruz. Bunun yerine, sadece hikayesindeki bir bölüm kapanmış olacak ve biz mimarlar, bir sonraki sayfayı açan katalizör görevini üstleneceğiz.