Cem SORGUÇ
CM Mimarlık

yeniden kullanım

Bu tür projelere mekansal sürdürülebilirlik olarak bakıyorum. Barındırdığı mevcudun uyarlanmadan, yeni bir kullanıma dönüşmeden evvel sahip olduğu yeri ve alışkanlıkları nedeniyle bir devamlılık içermeye devam ettiği gibi ekonomik, çevresel kaynak ve atık kullanımının kontrolüne dair de iyi bir hassasiyet.

Yeniden kullanım yeni bir şey değil. Birçok ibadethanenin veya bir önceki hakim sürecin, kullanıcı ya da mekanının halefleri tarafından yeniden tanımlandığını veya asal elemanlarını muhafaza ederek yeniden, kısmi olarak inşa edildiğini biliyoruz. Tabii bugünden en açık farkı, bunlar bir evvelini olabildiğince kaybetmeye eğilimli ve maksatlıyken, bugün daha farklı davranabilmemiz.

başarılı bir projenin ana bileşenleri ve ilkeleri

Konu aslında restorasyonun bin yıllık konusu. Bu tür yeniden kullanım yeni bir şey değil. Birçok ibadethanenin veya bir önceki hakim sürecin, kullanıcı ya da mekanının halefleri tarafından yeniden tanımlandığını veya asal elemanlarını muhafaza ederek yeniden, kısmi olarak inşa edildiğini biliyoruz. Tabii bugünden en açık farkı, bunlar bir evvelini olabildiğince kaybetmeye eğilimli ve maksatlıyken, bugün daha farklı davranabilmemiz. Tam da bu konuda zamansal varlıklarını, alışkanlıklarını, geçmişini, izini ne kadar ortaya koyabiliyor ama bir o kadar da bir arada yek bir bina halinde davranabiliyorsa kanımca o başarılı bir projedir.

İnsan hatıralardan, şehirler de yapılı çevrelerden oluşur. Yapılar şehrin hafızası. Gerek sosyal gerek kültürel olarak birer belge ve devamlılık.

zorluklar ve tasarım yaklaşımı

Strüktürel ve yapı fiziğine dair farklar, yapı elemanları ve bileşenleri dahilinde kıymet kıstasları ve bunların değerlendirme farkları, yeni bir yapı ile devam ettirilirken dikkat edilmesi gereken önemli meseleler.

yeniden kullanım projelerinin sosyal ve kültürel önemi

Önemsiyorum çünkü insan hatıralardan, şehirler de yapılı çevrelerden oluşur. Yapılar şehrin hafızası. Gerek sosyal gerek kültürel olarak birer belge ve devamlılık. İlla tescilli ve korunması düşünülen bir yapı değil, vasat ama şehrin veya sosyal yaşamın, kullanıcıların belleğinde yer etmiş bir yapı da önemli olabilir. Kendisi önemli olamasa bile konumlanması ve ilişkilenmesiyle önem kazanabilir.