Konsept Nedir?
Sistemlerin ya da nesnelerin uyumunu gözeterek yapılan ön çalışmalardır.
 
Konsept Tasarım Nedir?
Genellikle bir ürüne ya da sisteme ulaşabilmek için yapılan ön fizibilite çalışmaları ve tasarımlarıdır. Konsept tasarımda en önemli unsur mekana, zamana, çevresel doku ve faktörler ile doğaya uyumlu olacak şekilde ve değişebilecek ihtiyaçları gözeterek yapılan tasarımlardır. Yani tasarım ve fonksiyonun ön fikirler ve bakış açılarıyla gelişerek son ürüne veya sisteme giden kurgudur.
 
Konsept Proje Nedir?
Ortak fikir ve tasarımsal bakış açılarını, belirlenmiş fonksiyonlarla birleştirerek yapılan ön proje tasarımlarıdır. Yatırımcı, mimar, proje, ürün, tasarımcı ve son kullanıcıyı buluşturan, sabit ve hareketli tüm yaşam alanlarını ve bu yaşam alanlarına dair her unsuru ele alan, okuruna bilgi sunmayı hedefleyen rafine bir yayın ve platformdur.