Christopher Wodzicki
BuroHappold Engineering

Mimarlar yapay zekayı meslekleri için bir tehdit değil fırsat (pratiği artıran ve sıradan işlerin yerini alan bir araç) olarak görmeliler. Yapay zeka, “insanların alternatifi robotlar” yerine, bir bilgisayarın gerçekten iyi olduğu bazı şeyleri işleyecek hızlandırıcı bir araç olarak düşünülmeli.

Günümüz mimarisinde yapay zeka

Şu anda sektör, tasarımlarımızdaki paternleri ve uygunluk kriterlerini anlamak için ısmarlama algoritmalar geliştirerek yapay zekanın muhtemelen en basit formunu kullanıyor ama yalnızca sabit bir parametre setini temel alıyor. Bu optimizasyon rutinlerinin uygulanması, mimari tasarımın tamamının genel olarak çözümlenmesinden çok belirli problemlerin çözümü işlevidir.

Geleceğin Müzesi (The Museum of the Future) projesinde çelik diagrid yapı profili, sabit bir set uygunluk kriteriyle tasarlanmış hesaplama algoritmaları kullanılarak geliştirildi; temelde çerçeve elemanlarının uzunluk ve aralıkları, bitişik nodların yakınlığını azaltmak için optimize edilirken yine de her bir taban levhasında nodlar bulunmasını ve her bir eleman içindeki yerel gerilimlerin belli malzeme kapasitesini
aşmamasını sağlamak için bir takım fiziksel kriterlere uyuldu. Daha iyi senaryoları belirleme algoritmasının “öğretilmesi” ile yazılım, hedeflenen sonucu elde eden bir seri etkin senaryo üretebildi. Optimal formun elde edilmesi için bilgisayar destekli zeka kullanılmadan bu asla gerçekleştirilemezdi veya inşa edildiğini göreceğimiz yerde muhtemelen hala tasarlıyor olacaktık.

Yapay zekanın yararları

Geleceğin Müzesi yapay zekanın sektörümüzdeki başlangıç noktasını en iyi temsil eden, çok özel bir örnek. Bu, genellikle kendi organik zekamızın sınırlarıyla çakışıyor. Verimlilik kalite ürettiğinden, başlangıç noktası verimlilik için fırsatlar bulmaktır ve kalite, bir sürecin tekrarlanabilir olmasından ileri gelir. Buna esas olarak “otomasyon” denir ki sonuçta size daha iyi ve yüksek kaliteli ürün verir.

Mimarlar yapay zekayı meslekleri için bir tehdit değil fırsat (pratiği artıran ve sıradan işlerin yerini alan bir araç) olarak görmeliler. Yapay zeka, “insanların alternatifi robotlar” yerine, bir bilgisayarın gerçekten iyi olduğu bazı şeyleri işleyecek hızlandırıcı bir araç olarak düşünülmeli.

Geleceğin Müzesi, Dubai, BAE © Phil Handforth

Tehditler

Şimdiye kadar tasarımcıların yerini makinelerin aldığını gördüğüm örnekler yalnızca sandalye tasarımı veya temel zemin şeması gibi küçük tasarım elemanları şeklinde.
Mimarlığın kendini ayrıştırdığı yer, proje inşasına giden uzun süreçle ilişkili genel sosyal bileşen. Tek bir projenin ömrü boyunca belli özelliklerini optimize etseniz bile
göz önünde tutmanız gereken çok sayıda değişken vardır; 2, 3, 4 yıl içinde sürekli olarak ortaya çıkan değişiklikler o kadar öngörülemezdir ki siz hala insanların gelişen koşullara karşılık vermesini istersiniz. Bu sektörün sosyal bileşenidir.

Tasarım sürecinin yapay zekayla zenginleştiğini görüyorum ki bu bazı görevlerin yerine geçmesine sebep olabilir; işler yalnızca tekil görevler olarak basitleştirilirse yapay zeka işimizi kaybetmemize neden olabilir. Fakat yapay zeka yalnızca belli
görevlerin yerine geçerse, işte o zaman insan tasarımcılara hitap eden başka iş kolu fırsatları yaratır.

İnşaat sektörünün diğer dallarında yapay zeka

Sektörün diğer kısımları da yapay zekanın, başta daha programatik ve ticari yönler olmak üzere kendi gelişimlerine katkıda bulunup zenginleştirdiğini görüyorlar. Google kısa bir süre önce, proje yöneticilerinin olabildiğince fazla tedarik değişkenine dayanarak farklı inşaat senaryolarını çalıştırabilmelerine destek olması için üretilen programı Jane’i piyasaya sürdü. Benzer şekilde proje paydaşları (müşteri ve geliştiriciler) farklı inşaat projelerine finans stratejileri bulmak için finansal modeller çalıştırıyorlar.

İşverenlerin yapay zekaya yaklaşımı

Tabii ki katma değer tam anlamıyla ürünlerine aktarılmadıkça işverenlerin süreci yönlendirdiklerine ikna olduğumu söyleyemem. Aksi halde değer, genel süreçleri kolaylaştırmak ve iyileştirmek için yalnızca işletme içinde kalırsa o zaman
işverenin teşvikleri en aza iner. Yine de yapay zekanın mimarlık dahil herhangi bir sektörü değiştirmesinde gördüğümüz gibi aynı tartışma muhtemelen geliştiricilerin / işverenlerin işlerine de yansıtılabilir. Eğer işverenle mimarın yapay zeka yatırımları arasında doğrudan bir örtüşme olsaydı bu durumda yukarıdan gelen kesin bir itici etki görebilirdim.

Yapay zeka, radikal tasarımlar ve insan dokunuşu

Dünyada son birkaç on yılda inşa edilen projelere bakarak mimarlığın 50 yıl önceki doğrusal ve düz binalardan sonra epey yol aldığını söyleyebilirim. Sürekli gelişen malzeme yelpazesi ve inşaat teknolojilerinin kullanılmasıyla binalar, elbette toplumun isteğine de bağlı olarak gittikçe radikalleşiyor. Fakat ironik olan, yapay zekanın muhtemelen en iyi yapacağı şeyin, bir tasarımı her bir parametrenin en yüksek verimi sağlayacağı şekilde ayarlandığı noktaya göre optimize etmesi ve ne yazık ki son derece kutu ve kare çözümler üretmesi. İnsan dokunuşu gerçekten ilginçtir; çünkü mimarinin kişisel kısmı, özellikle de tasarımın verimliliği içinde kalan kusurları kabul edebilme yetisi, belki de yapay zekaya öğretilmesi en zor olan bölüm. Kusurlar esas olarak insanların görüşlerinin yönlendirdiği mimarinin estetiğidir ve her zaman sevmek veya sevmemek ikilisi şeklinde rasyonelleştirilemez. Yapay zekanın anlamak için gayret edeceği ve bazı müşterilerin sonuçta arzu edebileceği bu takdir edilen kusurlardır.

Yapay zekanın sektörümüzü tamamen altüst edeceği düşüncesinde değilim ancak mimarların verileri ve uygulamalarını öğrenmekten nasıl faydalanacaklarını ve yapay zekayı yavaş yavaş uygulamalara dahil etmelerinin ileride nasıl daha iyi iş ve daha güçlü meslek sağlayacağını görebiliyorum.

Makine öğrenimi, otomasyon ve mimarlık

Sektörümüzdeki en son teknolojik ilerleme belki tesadüfen yapay zekanın fikir öncüsü olarak hizmet eden Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) dönemiydi. BIM esas olarak inşaat ortamı için veri deposudur. Binanın bütün unsurları temel
bile atılmadan 3D ortamında tasarlanır. Bu, son cıvata ve somuna kadar giderek daha fazla şeyin dahil olduğu veridir. Bir iş, bir şehir ve bir sektör için verilerin zaten mevcut olması, yapay zekanın gelip daha önce tasarlanmış olandan öğrenmesi için mükemmel bir fırsat. Aynı şey yapılı çevre için de söylenebilir. Tamamlanmış
olan herhangi bir binanın tipik olarak mevcut dokümantasyon sonrası bilgi birikimi vardır. Bu verileri toplamak ve yorumlamak, tam da yapay zekanın başarabileceği bir şey.

Aynı şekilde, binaların kendi kendilerini test edebildikleri ve canlı performanslarını
rapor ettikleri bina yaşam çevrimi analizleri de gittikçe daha değerli hale geliyor (nesnelerin interneti gibi bir şey). Bunlar, binanın performansına ilişkin olarak rapor
edilmiş gerçek, canlı veriler. Bu geri bildirim döngüsünün yeni tasarımı bilgilendirmek için kullanılması daha iyi ve verimli tasarım üretecek. Her şeyin bir anda olması mümkün değil ama şimdiden dünyanın her tarafında sektörümüzün küçük işletmelerinden veri toplayıp katma değer için yapay zekaya uygulayan start-up şirketlerini keşfetmeye başlayabilirsiniz.

Yapay zeka ve mimarlık eğitimi

Mimarlık mezunlarının Makine Öğrenimi, Yazılım Mühendisliği veya Matematik diplomaları yoktur ve dolayısıyla bağımsız olarak yapay zeka uygulamak için gereken beceri ve eğitimlere de sahip değiller. Fakat zaten yapay zekanın katma değeri sektörü etkilemeye başladığı için, tasarımcılar yeteneklerini en azından “yapay zekayı öğrenmeyi öğrenme”ye yetecek kadar geliştirmeye başlıyorlar. Bu yeni bir yazılımı öğrenmek veya yeni ve daha etkin bir süreci uygulamak kadar basit olabilir fakat teknolojik evrim şüphesiz gelecek ve onu benimsemeniz veya reddetmeniz kaçınılmaz olanı kesinlikle değiştirmeyecek.

Binaların kendi kendilerini test edebildikleri ve canlı performanslarını rapor ettikleri bina yaşam döngüsü analizleri de gittikçe daha değerli hale geliyor. Bunlar binanın performansına ilişkin olarak rapor edilmiş gerçek, canlı veriler. Bu geri bildirim döngüsünün yeni tasarımı bilgilendirmek için kullanılması daha iyi ve verimli tasarım üretecek.

Yazılım firmaları & mimarlık

Doğrusunu söylemek gerekirse iş planları hakkında büyük yazılım firmaları adına
konuşamam ama bugüne kadarki iş modelleri çok güçlü ve değişmesi için bir sebep görmüyorum. Yıllık yenileme ücretleriyle bir paket satıyorlar, yazılımlarının geliştirebileceği çıktılar için hiçbir sorumluluk almıyorlar ve bugünlerde çoğu yazılım dijital olarak yüklendiği için neredeyse hiç malzeme ve donanım maliyetleri yok. Sistemi altüst edebilecek büyük firmalar muhtemelen herhangi bir sektörü de tamamen değiştirebilecek firmalarla aynı: Apple, Google, Amazon… Bunun yanında eğer ürün yelpazelerini sektörümüze kadar genişletmeye ilgi duysalardı heyecanlanırdım. Fakat şimdilik telefon ve saatlere çok odaklanmış görünüyorlar, belki bu sebeple binalar vizyonları dahilinde değil

Gelecekte mimaride yapay zeka

Yapay zekanın sektörümüzü tamamen altüst edeceği düşüncesinde değilim ancak mimarların verileri ve uygulamalarını öğrenmekten nasıl faydalanacaklarını ve yapay zekayı yavaş yavaş uygulamalara dahil etmelerinin ileride nasıl daha iyi iş ve daha güçlü meslek sağlayacağını görebiliyorum. Sınırlı bir deneyime dayanmak yerine, geçmiş ve canlı verilere erişebilmek, bir mimari tasarım performansının simülasyon verileri yerine gerçek verilerle test edilmesini sağlayacak.

Yapay zeka, daha karmaşık tasarım sorunlarının çözümü için zaten yardımcı oluyor. Yapay zekanın başlangıç noktası mecazi olarak doğal zekanın (insan zekası) bittiği sınırlar olabilir. Bunlar belki de geleneksel teori ve stratejilerle tanımlanması ve çözümlenmesi zor olan, çok soyut tasarımlar olabilir.

Daha ilginç gelişme alanlarından birisi mevzuata ilişkin; onay makamları simüle edilmiş performansa dayalı tasarım yerine gerçek performansa dayalı tasarımların gösterilmesine daha açık olmaya başlıyorlar. Gerçek veriye dayanmak yalnızca tasarımı değerlendirmekle kalmayacak ve açıkça gelecekteki tasarım çözümlerine yasal düzenlemeler (mevzuat) seviyesine kadar bilgi sağlayacak.