Jesper GOTTLIEB
gottlieb paludan architects

Dış cephenin teorik test aşaması ki bunu tasarımcı tasarlarken yapar, dış cepheye ilişkin her konuyu kapsamalı. İklimsel zorluklara cevap veriyor mu, ne kadar sürdürülebilir, çevresiyle nasıl bağlantılı, bütçe içinde kalıyor mu?

cephe

Dış cepheler hava şartları ve çevre etkilerinden koruma sağlayan işlevsel bir örtü olmaktan daima fazlası olmuştur. Yalnızca işveren ve mimarın arzu ve bakış açılarının değil aynı zamanda bir bütün olarak toplumun da ifadesidir. Dünyanın hangi bölgesinde, ne tip bir görevlendirme ve hangi tipte bir bütçeyle çalışıldığına bağlı olarak dış cephe tasarımı epeyce değişkenlik gösterebilir. Nihayetinde dış cephenin gönderdiği kodlar ve sinyallerle ilgilidir. Bu konu bugün geçmiş zamanlardakinden daha az ilgili değil yalnızca farklıdır.

tasarım aşamaları

Eksiksiz bir tasarım aşaması, başarının en önemli kısmı. Dış cephenin teorik test aşaması ki bunu tasarımcı tasarlarken yapar, dış cepheye ilişkin her konuyu kapsamalı. İklimsel zorluklara cevap veriyor mu, ne kadar sürdürülebilir, çevresiyle nasıl bağlantılı, bütçe içinde kalıyor mu? Bütün bunlar ve diğer hususlar uygulamadan önce cevaplandırılmış olmalı.

Dış cepheler hava şartları ve çevre etkilerinden koruma sağlayan işlevsel bir örtü olmaktan daima fazlası olmuştur. Yalnızca işveren ve mimarın arzu ve bakış açılarının değil aynı zamanda bir bütün olarak toplumun da ifadesidir.

sürdürülebilir cephe

Sürdürülebilirlikten söz ederken birçok faktörü göz önüne almak gerekiyor. Yapı malzemesinin sahip olduğu niteliklerin ham maddelere ve üretim metotlarına bağlı olduğu açık ama aynı zamanda malzemenin nakliyesi, üretim yerinin inşaat sahasına yakınlığı da önem taşır.

önem kazanan unsurlar

Ömrü, hava koşullarına dayanıklılık, sürdürülebilirlik, akılcı uygulama ve dış cephenin sağladığı iç ortamın niteliği.

cephe ve malzeme

Bağlam ve programa uygun olan herhangi bir malzeme ideal malzemedir. Ömrü elli yıldan az olacak teknik yapılar yaptık, bunlarda ondüleli alüminyum doğru çözümdür. Tarihi binaların aralarında yapılar da inşa ettik, buralarda seçimin tuğla dış cephe olduğu açıktır. Büyük kuruluşlar için yapılan ofis binaları akla çok fazla cam getirir, bu türden çalışmalarımız da oldu. Hiçbir zaman önceden kararlaştırılmış seçimlerimiz olmaz ancak her duruma en çok uygun olan malzemeyi bulmaya çalışırız.

başarılı uygulamalar

“Duruma uygun” olanlar en iyisidir. Stockholm’de yakın zamanda tamamlanan Värtaverket hem işveren hem kent yönetimi hem de kent sakinleri tarafından çok iyi karşılandı. Burada dış cephe; eski ve yeniyi, dinlendirici ve kentseli, teknik ve doğalı, hepsini bir arada yönetmede kapsayıcı rol oynadı. Ama daha az kapsayıcı olan çözümler de başarılı olabilir: Kopenhag’daki HC Ørsted Fabrikası’nda çok alçakgönüllü bir trafo için aynı noktada 1930’lardan bu yana mevcut olan tesisin dikkat çekmeyen devamı gibi olan bir dış cephe tasarladık. Böylece aynı amaca hizmet eden hafifçe güncelleştirilmiş bir görünümde yeni bir “ikizini” yarattık. Dolayısıyla gösterişli veya sade, tamamen eldeki soruya en uygun cevabı verebilmekle ilgili.