Can EREN | schüco

cephe çözümü

Mimarın hayallerini gerçeğe dönüştürmek, estetik kaygılar dışında çevresel faktörlerle uyum, bu kabuğun içinde yaşayanların yaşam kalitesinin en üst düzeye çıkarılması ve kullanım kolaylığının her geçen gün artırılması bir sistem firması olarak bizim en büyük önceliklerimiz.

cephe

Bina kabuğu bir projenin yüzüdür. Bir yüzün hatlarını mükemmel kılan da sadece estetik orantıları değil, aynı zamanda çevresiyle ilişkisi ve uyumudur. Schüco olarak 65 yılı aşkın süredir bu uyumun peşindeyiz. Bizler için alüminyum sadece bir yol değil aynı zamanda sonuç. Mimarın hayallerini gerçeğe dönüştürmek, estetik kaygılar dışında çevresel faktörlerle uyum, bu kabuğun içinde yaşayanların yaşam kalitesinin en üst düzeye çıkarılması ve kullanım kolaylığının her geçen gün artırılması bir sistem firması olarak bizim en büyük önceliklerimiz. Bunun yanında, dünyamıza karşı hepimizin üstlenmesi gereken sorumlulukla birlikte sürdürülebilir bina kabukları yaratma kaygısı da Schüco’nun sistem geliştirmede peşinde olduğu ve olacağı hedefler.

tasarım aşamaları

Giydirme cephe tasarım sürecinde etkin rol alan paydaşlar; yatırımcı, mimar, cephe danışmanı, sistem tedarikçisi ve uygulamacı olarak sıralanabilir. Mimari ofis, cephe tasarımını gerçekleştiren paydaştır. Cephe danışmanı ise tasarımının fiziksel modele dönüştürülmesine rehberlik eder, yapım aşamasında sistem firması ve uygulamacının çalışmalarını denetlemekle sorumlu olarak işveren tarafından görevlendirilir. Sistem firması, proje için talep edilen performans gereksinimlerini karşılayan cephe bileşenlerini sunmaktan sorumludur. Schüco bu aşamada devreye girer. Talepler mevcut sistemlerimizle karşılanır ya da proje gereksinimlerine uygun olarak, bünyemizdeki mühendislik ekibimiz tarafından proje için geliştirilen özel sistem çözümleri ile sağlanır.

Dış cephede özellikle performans beklentileri büyük önem arz eden ve her geçen gün daha yüksek değerler beklenen, sürdürülebilir bina kabukları yaratılması açısından önemli bir alan.

önem kazanan unsurlar

Dış cephede özellikle performans beklentileri büyük önem arz eden ve her geçen gün daha yüksek değerler beklenen, sürdürülebilir bina kabukları yaratılması açısından önemli bir alan. Bunun dışında estetik beklentilere bağlı olarak artık sadece sürme ya da doğrama sistemlerinde değil cephe sistemlerinde de profil görünümlerinin daralması eğilimi başladı. Daha büyük cam yüklerinin daha dar görünümlü profiller ile taşınması bizler için bir meydan okuma gibi. Schüco olarak tüm bu meydan okumalara cevap vermek için, her yıl yeni sistemler geliştirmekten keyif alıyoruz. Güvenlik ise son 2-3 yılda özellikle ön plana çıkmaya başladı. Yine güvenlik konusu da

Ar-Ge ekibimizin hassasiyetle üzerinde durduğu, ticari binalarda ya da villalarda yangına veya kurşuna, kamu binalarında ise bunlara ek olarak bombaya dayanımlı sistemler geliştirmek amacıyla hep bir adım ileri gitmek için çalıştığı alanlardan.

teknolojinin katkısı

Teknoloji artık günümüzde vazgeçilmez bir öge. Eskiden filmlerde gördüğümüz çoğu teknoloji artık hayatımızın bir parçası ya da parçası olmaya aday. Bunun gerisinde kalmak Schüco için elbette düşünülemez. Dolayısıyla gerek yazılım alanında gerekse bina otomasyonu alanında, tamamen bu konuya yönelmiş ayrı Ar-Ge ekiplerimiz ile çalışıyoruz. Uzun yıllardan beri var olan tiptronic, e-slide ya da DCS Kapı Kontrol Sistemi gibi kullanım kolaylığı sağlayan sistemlerimizin yanı sıra BlueCon gibi giriş kapısı yönetimini bluetooth ile yapan ya da binanın tüm fonksiyonlarının birbirine bağlanmasını sağlayan WCS kablosuz kontrol sistemlerini de sunuyoruz. Sadece kullanıcı dostu değil, bina estetiğine de katkı sağlayan FACID, tekstil cephe gibi çözümlerimiz ile mimarların ve yatırımcıların projelerine değer katmak için çalışıyoruz.

başarılı uygulamalar

Artık Türkiye’de ve dünyada binaların cephesine çok daha fazla önem veriliyor. Teknolojiden, yararlanılıyor ve çok iddialı tasarımlar gerçekleştiriliyor. Bu sebeple başarılı cephe uygulaması denildiğinde çok sayıda örnek çıkıyor karşımıza. Uygulamasını son yıllarda yaptığımız başarılı projelere örnek olarak Next Level, Zorlu Center, Ankara Tren Garı, Quasar, Sapphire, YDA Center’ı sayabiliriz.