Alex KORTER | co architects

mimar

Cepheler, binaların çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmenin ötesinde, binanın içinde ve dışındaki insanlarda olumlu tepkiler yaratma sorumluluğu ile içerisi ve dışarısı arasındaki fiziksel, görsel ve psikolojik sınırları oluşturur.

cephe

Bina örtücülerinin (cephe ve çatılar); hava, su ve ısı bariyeri olma temel işlevinin ötesinde yeteneklerini artırmaları gerekir. Çatı ve cephe örtüleri; yapı iskeleti, ısıtma, soğutma elektrik veya iletişim sistemleri gibi kritik önemde yapı sistemleridir. Süregelen daha etkin ve yenilikçi bina ihtiyacımız içinde bu sistemler yakın bir şekilde koordine olmak ve melez kullanım için birbirlerini destekleyerek çalışmak zorundalar.

Cepheler, binaların çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmenin ötesinde, binanın içinde ve dışındaki insanlarda olumlu tepkiler yaratma sorumluluğu ile içerisi ve dışarısı arasındaki fiziksel, görsel ve psikolojik sınırları oluşturur.

CO Architects olarak bizler için bina örtüsünün insanlar üzerinde değişik düzeylerde psikolojik, nörolojik ve sonuçta duygusal etkileri olduğu anlayışı önemli. Cephelerimizin, olumlu deneyimler yaratması, merak uyandırma, keşif, neşe ve içinde yaşayanlar ile komşuları arasında etkileşim üretmesinden emin olmak isteriz.

tasarım aşamaları

Gerçek performans – esaslı tasarım: Cephe performansının her bir proje için ne anlama geldiğinin ve kaplama yeteneklerinin müşteri, yer ve içinde yaşayanlara faydasını maksimize edecek seviyeye nasıl çıkarılacağının açık bir tanımını oluşturarak işe başlarız.

Bağlamdan programa profil çıkarma: Cephelerin iç taraf / dış taraf ikiliği olduğunu göz önüne alarak, imkanlarımızın ne olduğunu tanımlamak için bağlam ve belirli bir yerin iklimi konusunda derinlere inmeye çalışırız. Planlamayı optimize etmek ve verimsizlikleri en aza indirmek için dış ortam özelliklerini doğruca iç mekan işlevlerine bağlarız.

Tartışılmaz esaslar: Daima uzun vadeli hava ve su sıkıntılarını, ısıl değerleri ve zaman içinde başarıyı detaylandırır ve tanımlarız. Tasarımı bilgilendirmek için maliyet, enerji ve diğer sistem performans ölçümlerine de bakarız.

Cepheler, yerel iklim koşullarına cevap verirken bir mekan ve aidiyet algısı da uyandırmak zorunda. Binanın doğal kaynak kullanımını azaltmaya aktif olarak, diğer yapı elemanları üstündeki yükü en aza indirmeye de pasif olarak katkıda bulunmaları gerekiyor.

sürdürülebilir cephe

İşlevsel, ekonomik ve sosyo-kültürel konuların yanı sıra çevre gereksinimlerini de dahil etmek için sürdürülebilirliğe çeşitli perspektiflerden bakmak önemli. Cepheler, yerel iklim koşullarına cevap verirken, mekan ve aidiyet algısı da uyandırmak zorunda. Binanın doğal kaynak kullanımını azaltmaya aktif olarak, diğer yapı elemanları üstündeki yükü en aza indirmeye de pasif olarak katkıda bulunmaları gerekiyor. Sorumlu, bakımı yapılabilir ve maliyet etkin malzeme ve sistemlerin seçilmesi uzun vadeli performans sağlar. Son olarak cephenin niyet ve hedefleri konusunda ilk konsept aşamasından itibaren detaylandırma, üretim, kurulum ve kullanım üzerinden sürekli iletişim, cephenin toplam sürdürülebilirliğine yardımcı olur.

önem kazanan unsurlar

Cam sistemleri ile kombine olarak seramik, ahşap, beton, kompozitler ve metaller dahil daha katı malzemelerin yenilikçi uygulamalarında bir artış görülüyor. Bu durum zanaatın kuvvetli unsurlarını yapı kaplamalarına geri getirdiği için son derece cesaret verici. Maalesef tamamı cam, sıradan binalar şehirlerin çoğunda hala yaygın olup yerel kimlik ve yüksek performansı zor bulunur hale getiriyorlar.

İyi bir cephe tasarımının gerçek değerini maliyet bakış açısıyla ölçmek de zor. Başlangıç ve uzun vadeli maliyet hesaplarında halen bina sistemleri esas alınıyor ve ısıtma, soğutma veya aydınlatma verimliliği üzerinden dolaylı olarak yapılıyor. Toplum veya içinde yaşayanlara olan faydasını sayıya vurmak çok zor. Söylenen o ki, cephelerin insanlar üzerindeki doğrudan etkisi hakkında giderek daha fazla araştırma ve veri bulunuyor; bu da endüstri üzerinde olumlu ve önemli bir etki yaratacak.

teknolojinin katkısı

Dijital teknoloji, tasarım amacını görselleştirmek ve iletmek için büyük bir araç olarak gelişmeye devam ediyor. İki boyutlu çizimler gibi geleneksel araçları anlamak için iyi eğitim almamış çok sayıda insanla konseptleri paylaşmak için daha ileri imkanlar sağlıyor. Ancak paydaşların, AR, VR ve MR platformlarını kullanarak daha fazla kişisel deneyim sahibi oldukça daha fazla işe karışmaları gibi bir zorluk olduğunu da gördük. Hala bu yeni araçları en etkin şekilde nasıl kullanacağımızı öğreniyoruz.

Sonradan doğrulamaya çalışmaktansa, enerji veya bütçe kararları için hızlı bilgilendirme amacıyla sistem performanslarının parametrik analizlerinin tasarım sürecine entegrasyonu giderek kolaylaşıyor. Halen zor olmasına rağmen tasarım, analiz, mühendislik ve üretim platformları arasında birlikte çalışılabilirlik gelişiyor. Dijital araçların, ortak bir dil sağlamak suretiyle tasarım ve imalatı yakınlaştırma konusunda çok olumlu bir etkisi de var. Dijital teknolojiyi aşırı kullanmama konusunda ve uygulama aşamasında amaca yönelik olmaya dikkat etmemiz gerekiyor çünkü kolay ve merak uyandıran görselleştirme ve derinlemesine sistem analizleri halen daha iyi mimari için olmazsa olmaz değil. Bina yapımında “nasıl”ı halletmeden önce “niçin” üzerine odaklanmanın gerçekten önemli olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız.