/

Olympic House IOC Headquarters

3XN Architects

OFİS | LAUSANNE, SWITZERLAND

© 2019 / International Olympic Committee (IOC) / MØRK, Adam

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin yeni merkezi şu anda şehir genelinde farklı ofislerde çalışan 500 çalışanı bir araya getirecek. Merkez, üç temel değer / hedef etrafında tasarlanmış: Hareket, esneklik ve sürdürülebilirlik. Alması en zorlu sürdürülebilir yapı sertifikalarından üçüne (LEED v4 Platinum, bugüne kadarki en yüksek puana sahip olan SNBS Platinum ve Minergie P) sahip olan Olympic House dünyadaki en sürdürülebilir binalardan biri. Dinamik, dalgalı cephesiyle bina tüm açılardan farklı görünerek adeta bir sporcunun enerjisini etrafa yayıyor. İç mekanı mümkün olduğunca az yapısal kısıtlama ile tasarlanan yapının bu açık ve esnek ortamı, günümüzdeki ve gelecekteki farklı çalışma tarzlarına uyum sağlayabilecek. Yeni binada konferans merkezi, toplantı odaları, restoran, fitness salonları ve üç katlı ofisin yanı sıra çatı terası ve yer altı otoparkı bulunuyor.

3XN Architects sunar...

ÇEVREYLE BÜTÜNLEŞME

On sekizinci yüzyıl kalesi Le Château de Vidy’ye ev sahipliği yapan parkın tarihi ortamıyla birleşmek, projenin çok önemli bir parçasıydı. Farklı ziyaretçi gruplarını karşılayan bir kamusal alanda yer alan Olimpiyat Evi, erişilebilirlik ve şeffaflığı örneklendirerek yerel halk için simgesel bir mimari haline geliyor. Cenevre Gölü kıyıları koruma altında olan bir alan ve bu nedenle IOC ile birlikte çalışarak, projenin içinde bulunduğu çevreye en yüksek düzeyde entegrasyon sağlaması niyetiyle yaklaştık. Canton de Vaud’un mimari envanterine kayıtlı bir bina olan komşu Château de Vidy, orijinal cepheleri eski hallerine döndürülerek yenilendi.

Ortaya çıkan tasarım, şatonun mirasına ve park ortamına saygı duyuyor ve yeşil kamusal alan ile Olimpiyat Evi arasında kesintisiz geçişler sağlıyor. Genel merkezin doğu yönünde konumlandırılması, batıdaki yoğun ağaçların bulunduğu korulukla birleşerek şatoyu merkezi eksen olarak alan klasik simetrinin yeniden yorumlanmasıyla sonuçlanıyor. Yeni genel merkez ve çevresindeki manzara, mevcut Olimpiyat Evi ve pavyonun işlevlerini pekiştirerek kampüste aynı miktarda yeşil alan sağlarken, binanın metrekaresini iki katına çıkarıyor. Tasarım, yerel biyoçeşitliliğin korunmasını sağlarken, yollar ve seyir noktaları oluşturmak için farklı ölçeklerdeki bitkileri kullanıyor; konumun güzelliğini en üst düzeye çıkarmak için doğa ve manzarayı bünyesine katıyor. Yeşillendirilmiş bina eteği peyzajla neredeyse görünmez biçimde uyum sağlayarak binanın ayak izinin etkisini en aza indiriyor.

Tasarım, yerel biyoçeşitliliğin korunmasını sağlarken, yollar ve seyir noktaları oluşturmak için farklı ölçeklerdeki bitkileri kullanıyor; konumun güzelliğini en üst düzeye çıkarmak için doğa ve manzarayı bünyesine katıyor.

ŞEFFAFLIK

Binanın şeffaflığı, IOC’nin bir organizasyon olarak açıklığını sembolize ediyor ve hemen ilerisindeki gölün çarpıcı manzaralarının görülmesine olanak sağlıyor. Zeminden tavana, tamamen camla kaplanmış cepheler, çift cidarlı bir sistem ile ısı yalıtımını optimize ederken, gün ışığının binanın derinliklerine girmesine izin veriyor. Cephedeki girinti parkın ofis alanına daha çok nüfuz etmesini sağlıyor. Cam yapı, IOC’nin “Olimpik Gündem 2020” adı altında başlattığı yapısal değişiklikleri yansıtan örgütsel şeffaflık arzusunun bir metaforu. Tasarım, IOC personelinin günlük çalışmalarının ve hareketlerinin cepheden izlenebilmesini sağlıyor.

ESNEKLİK VE ÇEVİKLİK

Bir sporcunun zarif hareketlerine benzeyen ve tasarımımızın ayırt edici özelliği olan ön cephesi, olimpiyat ruhuna saygı duruşu niteliğinde. Tüm açılardan farklı görünen cephenin dinamik, dalgalı akışı, hareket halindeki sporcunun enerjisini iletiyor. Sporda hareket en iyi performansa yol açar, aynı şekilde, bina kabuğunda yapılan
uygun değişiklikler binanın işleyişini doğrudan etkiler. Olimpiyat Evi, IOC’nin bir simgesi ve sembolü, ancak aynı zamanda yoğun bir iş yeri olarak da işlev görmeli.

Mimarinin davranışı şekillendirdiğine dair inancımız, yeni IOC Genel Merkezi’ni tasarlarken en önemli unsurlardan biri oldu. Tasarımın şeffaflığı ve akışıyla amaçlanan personel arasında etkileşim, iletişim ve bilgi paylaşımını kolaylaştırmak ve teşvik etmekti. Gelişmiş dolaşım alanı, iş gücü arasında iş birliği ve dayanışma için katalizör görevi görür. İç mekan mümkün olduğunca az yapısal kısıtlamayla tasarlandı: 4 şaft boşluğu ve 14 sütun binayı destekliyor. Teknik ve elektriksel elemanların sistematik şekilde düzenlenmesi, stratejik ve organizasyonel değişikliklere uyum sağlayan, oldukça hareketli bir iş gücüne adanmış, çevik bir çalışma ortamı sağlıyor. Açık alanlarda rahatlıkla düzenlenebilen ofisler sayesinde, çalışma alanları IOC personelinin sürekli değişen ihtiyaçlarına göre kolayca değiştirilebilir ve iş birliğini teşvik eder nitelikte.

BİRLİK VE İŞ BİRLİĞİ

Baron Pierre de Coubertin’in Olimpiyat Halkaları’nı referans alan “Birlik Merdiveni”, binayı yükseltirken tüm katları merkezi bir atriyumla birbirine bağlıyor. Aktif tasarım ilkelerine göre tasarlanan, meşe ağacından yapılan merdiven ve çevresi, sosyal aktivite ve hareket için merkezi alanı tanımlıyor. IOC personeli ve paydaşları arasındaki birlik ve iş birliğinin görsel bir ifadesi olan merdiven çevresinde, çalışanların bir topluluğa ait olduğu hissini uyandıran sergi alanları, kafeterya ve toplantı odaları da düzenlendi. Olimpiyat Evi ayrıca, IOC’nin ticari ortakları (Dow, Toyota ve Panasonic), sürdürülebilirlik sertifikasyon kuruluşları, yerel otoriteler, tedarikçiler ve akademisyenler ve IOC personeli de dahil olmak üzere birçok farklı paydaş arasında benzersiz ve yenilikçi bir iş birliği örneği.

Olimpiyat Evi, IOC'nin kökleriyle kurumun sürdürülebilir gelecek vizyonu arasında bir köprü görevi görüyor. Yeni IOC Genel Merkezi, IOC'nin kimliğini tanımlayan ve değerlerini, yansıtan 21. yüzyılın çevik ve sürdürülebilir çalışma alanının yenilikçi bir örneği.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE BAĞLILIK

IOC’nin sürdürülebilirlik vaadi sadece tasarım ve yapıya değil, aynı zamanda Olimpiyat Evi için operasyonel konseptlerin geliştirilmesine de dahil edildi. Yenilikçi özellikler sayesinde binanın çevresel ayak izi, çalışma ortamının kalitesinden ödün vermeden en aza indirildi. Bina kabuğunun hava sızdırmazlık özelliği, iç cephede kullanılan üçlü camla birlikte mükemmel yalıtım sağlıyor. Dış cephenin iç katmanı ısı yalıtımı sağlarken dış katman tasarımı güçlendiriyor, binayı entegre bir güneş koruma sistemiyle koruyor ve yakındaki otoyoldan gelen gürültüyü azaltıyor. Bina zarfı, özellikle gün ışığı ve manzara için ilave cephe yüzey alanı kazanmak amacıyla, içeri ve dışarı doğru girinti ve çıkıntı yapacak şekilde tasarlandı. Yapı, hem uluslararası (LEED standardı) hem de ulusal olarak (Minergie ve SNBS standartları) iyi bilinen üç üst düzey sürdürülebilirlik sertifikası aldı. Olimpiyat Evi, LEED’ten alınabilecek en yüksek sertifika seviyesi olan LEED Platinum sertifikasına sahip; aynı zamanda İsviçre Sürdürülebilir Yapı Standardı’ndan (SNBS) platin seviye sertifikası aldı ve enerji tasarruflu binalar için İsviçre standardı olan Minergie P’yi kazandı. Bina esas olarak yenilenebilir enerjiyle beslenecek; akıllı bina özellikleri, ısı geri kazanım sistemleri ve bina kabuğu yüksek enerji verimliliği sağlıyor.

Su tasarruflu sıhhi tesisat ve yağmur suyu toplama sistemi binanın su tüketimini önemli ölçüde azaltırken, çatıya yerleştirilen güneş panelleri de binanın şebekeden karşılayacağı elektrik ihtiyacını azaltıyor. Bir diğer önemli sürdürülebilirlik özelliği, göl suyunun binanın ısıtılması ve soğutulması için ısı eşanjörleri ve ısı pompaları aracılığıyla kullanılması. Malzemeler, kirletici emisyonları sınırlandırmak ve kullanıcının rahatı için en iyi iç hava kalitesini sağlamak amacıyla özenle seçildi. Eski IOC yönetim binalarının çevreye saygılı biçimde imha edilmesi projenin önemli bir unsuru oldu. İnşaat malzemelerinin yeniden kullanımı, geri dönüştürülmesi ve dikkatli yıkım yoluyla döngüsel ekonomiye katkıda bulunuldu. Eski idari binanın malzemelerinin %95’inden fazlası yeniden kullanıldı veya geri dönüştürüldü; bu da binanın sürdürülebilirlik özelliğini arttırdı. Olimpiyat Evi, Lozan’da IOC’nin kökleriyle kurumun sürdürülebilir gelecek vizyonu arasında bir köprü görevi görüyor. Yeni IOC Genel Merkezi, IOC’nin kimliğini tanımlayan ve değerlerini yansıtan 21. yüzyılın çevik ve sürdürülebilir çalışma alanının yenilikçi bir örneği.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÖZELLİKLER

• En zorlu üç sürdürülebilirlik standardının karşılanması
LEED – dünyada en yaygın kullanılan yeşil bina derecelendirme sistemi
SNBS – İsviçre ulusal sürdürülebilirlik yapı standardı
Minergie – İsviçre enerji verimliliği standardı
• İnşaat maliyetlerinin %80’inin yerel yüklenicilere ödenmesi
• Eski yönetim binasının %95’inin geri dönüştürülmesi
• Enerji tüketiminde azalma
Standart yeni ofis binasına göre %35 tasarruf
• Su tüketiminde azalma
Standart yeni ofis binasına göre %60 tasarruf
• 50 ek ağaç dikimi
• 2500 m² yeşil çatı
• 135 bisikletlik park yeri
• Hidrojen istasyonu