Durmuş Dilekci | Dilekci Architects

mimar
bütünsel bakış

Başla

Peyzaj ile entegre bir çalışma, mimari projenin diğer teknik gerekliliklerine ek olarak yaratılan mekansal ruha doğrudan bir katkı sunar. Peyzaj, mimari tasarımın doğrudan parçası ve tamamlayıcısı durumundadır.

karşılaştırma: mimari, peyzaj

Yapıların zemin ve çevresiyle kurduğu ilişki “peyzaj, mimarlık ve kentleşme” arasında temellendirilmiş, disiplinlerarası yaklaşımla ele alınması gereken, birbirini kavramsal olarak destekleyici önemli bir arayüz oluşturuyor. Bu alan peyzaj – mimarlık – kent ilişkisini tarifler. Yaşadığımız, tecrübe ettiğimiz, belleğimizi oluşturan…

Peyzaj ile entegre bir çalışma, mimari projenin diğer teknik gerekliliklerine ek olarak yaratılan mekansal ruha doğrudan katkı sunar. Peyzaj, mimari tasarımın bir parçası ve tamamlayıcısı durumundadır. Yeri geldiğinde yazın güneşin olumsuz etkilerini filtrelerken, yeri geldiğinde yaprak döken bitkilerle kışın ışığı mekana alır ya da sert peyzaj müdahaleleriyle mimari tasarım sürekliliğini perçinleyen bir görev üstlenir. Malzemelerin fiziksel varlığının ötesinde de anlamları mevcut. Su, ışık – gölge oyunları kullanımlarına göre yeri geldiğinde hafifliği ve dinamizmi yeri geldiğinde bütünselliği ve güveni vurgular. Peyzaj da mimariye ifade kazandıran önemli tamamlayıcılardan.

peyzajla bütünleşen mimari

Konut ve otel gibi projelerde bu ilişki proje için daha da önemli hale geliyor. Mimari tasarım sadece kapalı bir mekansal tecrübeyi değil, aynı zamanda yarı açık ve açık mekansal tecrübeyi konusuna dahil eder. Kapalı ve açık alan kullanımlarının birliktelikleri bu mekansal tecrübeyi zenginleştirir. Peyzaj; tasarım sürecinde perdeleyen, maskeleyen, rahatlatan, dinlendiren, yansıtan, çoğaltan ya da heykel gibi kendini odağa koyan çok katmanlı bir alan. Benim projelerimde peyzaj; proje sürecimin her zaman ayrılmaz parçası. Genel kararları proje konsept tasarımında oluşturur ve süreç içinde peyzaj grubumuzla birlikte geliştiririz.

Mimarinin “yer” ile kurduğu ilişki, “kutsal”lık arayışının önemli arayüzlerinden. Yapı yapma eylemi bir yandan yeryüzünü geri dönülmez şekilde bozuma uğratırken, diğer yandan üretilenle yeryüzünün kullanım biçimini başka bir boyuta taşır. “Yer”den ödünç aldığını tekrar ve tekrar farklı şekillerde geri verme amacı güder… Mimarlık diğer sanat dallarından, malzemeyle kurduğu ilişki ve örgütlenme şekliyle ayrılır. Toprağa bir şey ekleme sanatıdır.

projeler: benzerlikler, farklılıklar

Projelerimin birçoğunda peyzaj kararları, tasarım sürecinin ayrılmaz sürekliliği içinde. Son dönemde gerçekleştirmiş olduğumuz projeler arasında bulunan Bahriye Üçok Anaokulu, Folkart Hills, Mi’Costa, Buyaka AVM ve ofis projelerimde, mimari tasarımın kavramsal arka planının, peyzaj yaklaşımlarıyla farklı ifadelerle desteklendiği görülebilir.

Anaokulunda sürdürülebilirlik kriterleri ile yola çıkılırken; peyzaj ve yeşil kullanımı, yoğun ve yüksek kent dokusu içinde, mimariyle entegre, ölçeğin çocuk algı boyutunda düşünüldüğü, oyuncu ve eğlenceli bir dil bize anlatılıyor. Mimarinin kendi topoğrafyasını ürettiği Folkart Hills ise yine sürdürülebilirlik kriterleri üzerine kurgulanan yeşil ve peyzaj kullanımının, yoğun yapılaşma programı yönetimine etkisiyle önemli bir fonksiyon üstleniyor. Mi’Costa farklı katlarda yeşil bahçe fikrini, kapalı, yarı açık mekan sürekliliğini ve yapısal ifadenin hafifletilmesi gibi kavramları içerirken, Buyaka gibi kompleks programlarda peyzajın ayırıcı, toplayıcı ve bütünleyici rollerini görmek mümkün.