2018 öngörü
2017 değerlendirme

GÜRHAN BAKIRKÜRE

1 Soruda 18
BAKIRKÜRE MİMARLIK

Başla

Sahip olduğumuz doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere aktarılması kaygısı ile geleceğin mekanlarını tasarlarken artık dünya doğaya saygılı olmayı benimsemeye, bu konuya özen göstermeye, bilinçlenmeye başladı. 2017 senesinde de bu yaklaşımları yansıtan tasarımlar ile karşılaştık. Bu sene de dahil olmak üzere daha yeşil, doğaya daha saygılı, karbon izi sıfır binaların üretilmeye devam edileceğini düşünüyorum. Türkiye’de son yıllarda mimari projelere oranla iç mimari projeler çok daha hızlı gelişti. İşveren mimari projeye değer vermenin kattığı katma değerin farkına vardı. Bizim projelerimiz de hem Türkiye pazarında hem de global ölçekte giderek gelişmeye, değer kazanmaya ve ön plana çıkmaya başladı. 2017’de bu durumun mimarlık dünyasındaki yansımalarına şahit olduk, 2018 yılında da deneyimlemeye devam edeceğiz.