2018 öngörü
2017 değerlendirme

FERDİ ERDOĞAN

1 Soruda 18
TÜRKİYE İMSAD

Başla

İnşaat sektörü büyüdükçe Türkiye ekonomisi de beraberinde büyüyor. 2017 yılında inşaat sektöründe büyüme üçüncü çeyrekte hızlandı ve yüzde 18,7 oldu. Türkiye ekonomisi 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1 büyüme gösterdi. Yılın ilk ve ikinci çeyreğinde büyümeler yüzde 5,6 ve 5,5 olarak revize edildi. Böylece yılın ilk dokuz ayında inşaat sektörü yüzde 9,9, Türkiye ekonomisi yüzde 7,3 büyüdü. Türkiye İMSAD olarak sektörel önceliğimiz olan kentsel dönüşüm ve endüstriyel dönüşüm, denetim ve mevzuat endüstri 4.0 ve dijitalleşme, Ar-Ge merkezleri, markalaşma, enerji maliyetleri ve güvenliği, lojistik sorunları, yerli malı kullanımı, eğitim ve kalifiye eleman sorunları gibi konular 2018 yılında da en temel gündemimiz olacak.