2019 öngörü
2018 değerlendirme

DAVID GIANOTTEN

1 Soruda 19
OMA

Başla

Genel olarak 2018, şehirlerde mimarinin yeniden çok önemli hale geldiği bir yıl oldu. Dünyadaki birçok şehirde emlak piyasası tekrar toparlandı ama bu artık şehirlerin genişlemesine değil yoğunlaşmasına yönelik. Geçtiğimiz yıllardaki olumlu gelişmelerin, çalıştığımız birçok ülkede özellikle de şehirlerin büyümeye devam ettiği ve şehir merkezinde yaşama talebinin büyüdüğü ülkelerde devam edeceğini düşünüyorum.