İleri Dönüşüm Tasarım: İnşaat Atıklarından Heykel Tasarımına

Molozlar Yeniden Sanatta Can Buluyor

Yarışma, her türlü kullanılabilir inşaat atıklarından heykeller tasarlamayı ve bu atıkları faydalı bir şekilde yeniden kullanmayı ve düşük karbonlu enerji teknolojileri için yenilikçi projeler geliştirmeyi, ortaklıkları desteklemeyi, atık konusunda farkındalık yaratmayı ve genç tasarımcıları teşvik etmeyi amaçlıyor.

İnşaat sektörü, küresel olarak üretilen tüm atıkların %40’ından fazlasını oluşturuyor. Bu atıkların büyük bir kısmına, döngüsellik hakkında daha fazla tartışma yaparak, yeniden kullanılabilir nitelik kazandırılabilir.

İstanbul Teknik Üniversitesi [İTÜ] “Landscape and Art” dersi ile ESTA’nın Benesta Benleo Acıbadem projesi kapsamında düzenlenen yarışma ile inşaat atıklarının yeniden değerlendirilmesine dikkat çekiliyor.

Beton, çelik donatı, taş, seramik, metal, kablo, plastik, boya ve yapıştırıcı gibi inşaat atıklarından yararlanılarak heykel tasarımları yapılması ve atıkların faydalı bir şekilde değerlendirilerek tekrar kullanıma kazandırılması hedefleniyor.

Yarışmacılardan projelerini, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri doğrultusunda, özgün şekilde tasarlamaları bekleniyor.

Yarışmanın bir ön çalışması olarak İTÜ’lü öğrencilerin katılımıyla fikir üretim sürecini başlatmak üzere bir çalıştay gerçekleştirildi.

Ödül |

 • Projesi seçilen ilk üç öğrenci için ödül
 • Seçilen projeyi heykeltıraş Asaf ERDEMLİ ile birlikte Benesta Benleo Acıbadem projesinde uygulama fırsatı. 

Jüri |

 • Prof. Dr. Gülşen AYTAÇ
  İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi
 • Lâl DALAY
  İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü Araştırma Görevlisi
 • Fatma Sultan BOZKURT
  İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü Araştırma Görevlisi
 • Asaf ERDEMLİ
  Sanatçı, Heykeltıraş
 • Emre DÖRTER
  Mimari Fotoğrafçı