Dünya Mimarlık Günü

Ali Osman Öztürk – A Tasarım Mimarlık

AKM Millet Bahçesi (National Garden), Ankara, Turkey © A Tasarım Mimarlık - Ali Osman Öztürk

2019’da başlayan ve günümüzde hala devam etmekte olan pandemi bizleri, değişen gündelik yaşam pratiklerini anlamak için daha önce olmadığı kadar hızlı bir şekilde harekete geçirdi. Tekil ama dahil olmak isteyen bir komüniteye evrilen sosyal gruplar, özerk yaşamı daha iyi anlamamız ve tasarım standartlarımızı adapte etmemiz gerektiğinin sinyallerini veriyor.

Ali Osman Öztürk

Önümüzdeki dönemde mimari değişim

Bu başlık mimarinin gündelik yaşamla olan organik ilişkisini düşünmemiz gereken bir alan açıyor bizlere. Mimarlık, kamusal ve kişisel mekânların ihtiyaçlarına göre değişen, gelişen bir pratik. İnsanların gündelik yaşam kurgularını keşfeden, analiz eden mimarlar olarak değişime uğrayan ihtiyaçlara hızlı ve etkin çözümler bulmayı her zaman önemseriz.

İlginçtir ki 2019’da başlayan ve günümüzde hala devam etmekte olan pandemi bizleri, değişen gündelik yaşam pratiklerini anlamak için daha önce olmadığı kadar hızlı bir şekilde harekete geçirdi.

Tekil ama dahil olmak isteyen bir komüniteye evrilen sosyal gruplar, özerk yaşamı daha iyi anlamamız ve tasarım standartlarımızı adapte etmemiz gerektiğinin sinyallerini veriyor.

Mimarın Rolü

Mimarın rolü, yaşadığı dönemin sosyal, politik, kültürel dokusuna göre farklılık gösterirken; icra edildiği coğrafyayla da ilgilidir. Bu nedenle geçmiş dediğimizin hangi döneme ve lokasyona denk geldiğini iyi tarif etmek gerekir.

Ancak ‘mimarın’ bizden önce edindiği rollerini genel bir perspektiften değerlendirmek gerekirse, mimar-yaratıcı olarak kural koyan, karar veren ve yaşanılan mekânların nasıl olması gerektiğini her açıdan düşünmesi ve uygulayabilmesi gereken bir erkti. Giderek kompleksleşen sosyal yaşam, Sanayi Devrimi ve Dünya Savaşlarıyla mimarın rolünü yeni bir zemine taşıdı. Mimar, sosyal düzene ve politikaya şehir ölçeğinde verdiği kararlarla daha etkin dahil olurken, fonksiyonel çözümler bulmayı estetik kaygılarından daha üstün buldu. Sanatçı ve yaratıcı kimliklerinin önüne fayda sağlayan-sorun çözen tarafını koydu.

Günümüzde mimarı tek bir sesten tanımlayamayabiliriz. Çok değişik pratikler, yaklaşımlar mevcut. Ancak şunu söyleyebiliriz; bireyselleşen toplumun ihtiyaçları da estetik kaygıları da daha öznel ve sıradan olmayan çözümler gerektiriyor.

Bu nedenle günümüz mimarı mekânda yaşayacak olan kişileri daha iyi anlamaya çalışmalı ve tasarım standartlarını daha değişken tutarak zamana adapte olmalı. Değişen ihtiyaçlara, estetik kaygılara hızlı refleksler geliştirebilmeli ve bunu yaparken kendi kimliğini unutmamalı.