wobble-up | SAM LINDERS

İster Halı İster Oturma Elemanı

Uyarlanabilir bir yaşam alanı için, çağdaş formda bir esneklik ve biraz da eğlence sunan Sam Linders tasarımı Wobble-Up çok işlevli bir halı. Özellikle küçük konutlar için yeni mekansal çözümlemeler getiren iki boyutlu halının en önemli özelliği, yaşam alanına uyum sağlayacak şekilde dönüştürülebilmesi ve yeniden tanımlanması.

Oturma noktaları oluşturmak için üç boyutlu şekillere dönüştürülebilen tasarım, geleneksel nakış işleminin eski tekniğini, mekanik olarak delinmiş plastiğin modern tekniği ile kaynaştırıyor. Mozaik yapısı sayesinde kullanıcının desen ve renkle oynamasını mümkün kılarak büyütülüp küçültülebilen Wobble-Up çok işlevli tasarıma güzel bir örnek.