2019 öngörü
2018 değerlendirme

KEN YEANG

Küresel ekonomideki yavaşlama ile birlikte 2019'un zor bir yıl olacağını tahmin ediyoruz. Bununla birlikte, bu etki yalnızca tasarım topluluğumuz (mimarlar, planlamacılar, mühendisler, tasarımcılar, vb.) odaklı değil, tüm insanlığın eylem ve faaliyetlerine dayanarak mevcut ve yeni çevrenin tasarlanma…