Sevil PEACH
Sevil Peach Architecture + Design

Verimlilik; iletişim, diyalog ve iş birliğini doğal olarak teşvik eden bir iş yeri ortamının yaratılmasıyla mümkün diyebilirim; ancak, insan davranışları ve ihtiyaçları göz önüne alınıp saygılı olunarak iyi düşünülmesi gerekir…