sagoy | Mod Tasarım

Açık ofisler, toplantı alanları ve benzeri çalışma alanlarında kaçınılmaz olarak meydana gelen gürültü ve yüksek ses, iletişimi zorlaştırmakta ve bu çevresel etki çalışanın iş kalitesini olumsuz etkilemektedir.…