betty & bob | LOCKENGELÖT

Lockengelöt tasarım ekibi Dennis Schnelting ve Carsten Trill tarafından yaratılan masalar, kullanılmış yağ varillerinin yeniden değerlendirilmesiyle elde edilmiş. Hamburg limanındaki variller arasından seçilen malzemeler masa haline getirilmek üzere birtakım işlemlerden geçiyor.…

bahia stool & slate table | SOPHIE ROWLEY

Sophie Rowley tasarımı Bahia Stool, malzeme olarak kot artıkları kullanılarak üretilmiş bir tasarım. Kalıbın üzerine yayılan atık tekstil ürünleri biyoresinle birleştirilerek katmanlar halinde birbirine yapışıyor ve sonuçta yeni bir materyale dönüşüyor. Kuruduktan sonra…

alta | ETEL DESIGN

Oscar Niemeyer ve kızı Anna Maria tarafından tasarlanan, modernist mobilya tasarımının simgesi Alta, yıllar sonra kullanıcılarla tekrar buluşmuş. Tabandan başlayıp yukarı doğru uzanarak sırt desteği haline dönüşen kavis, tasarımın en çarpıcı özelliği…

revolution | HABERDASHERY

Jiroskop ve onun dengede durmasını sağlayan kuvvetlerden ilham alınarak tasarlanan Revolution, yedi katlı, kalabalık bir binanın dört cephesinden görülebilecek etkileyici bir tasarım ögesi. Bu heykelsi aydınlatma; dönme enerjisini, ışık halkalarının atriyum alanı…

Tony BARTON
Donald Insall Associates

Sadece tarihi yapılarla çalışıyor ve kendimizi uzman “koruma” danışmanı olarak tanımlıyoruz. Her ne kadar “koruma” sözcüğü binanın onarım ve yenilenmesini içerse de bunu, binaların hizmet ettikleri toplum için onları özel kılan her şeyi muhafaza ederken aynı zamanda her nesil için anlamını ve…

Robert MILDER
Van de Sant

Geri dönüşüm; atıklarımızı yeni, değerli kaynaklara dönüştürdüğümüz bir süreç. Çeşitli kaynakları toparlıyor ve ekonomiye tekrar kazandırıyoruz. Yaptığımız her mobilya tasarımı en az %90 oranında geri dönüştürülmüş malzemeden oluşuyor ve kullanım ömrünün sona ermesinden sonra bu ürünlerin yeniden üretim sürecinde tekrar geri dönüştürülebileceğinden…

Jean François MILOU
studioMilou

Yeniden kullanım projelerini, tarih katmanları ve eklentileriyle şehirlerimizin karmaşık dokusunun yanı sıra, sürekli ilgi ve dikkatlice entegre edilmiş yeniliklerle geçmişi geleceğe taşıyan dönüşüm sonucu ortaya çıkan daha karmaşık ihtiyaçlarını biz mimarların memnuniyetle karşıladığı fırsatlar olarak görüyorum.…

Gül GÜVEN
Ven Mimarlık

Uyarlanabilir yeniden kullanım projeleri, eski bir endüstri binasını yeniden işlevlendirmekten, konteynerleri alışveriş merkezine dönüştürmeye kadar birçok farklı şekilde örneklenebilir. Aslında ana konu eski bir yapıyı yeni bir işlevle dönüştürmektir.…

Geoff RICH
Feilden Clegg Bradley Studios

Sürdürülebilir kalkınma kavramı ilk kez, 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nca hazırlanan Brundtland Raporu’nda “Bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılayan kalkınma” olarak tanımlandı.…

Chris DYSON
Chris Dyson Architects

Bana göre yeniden kullanım; kullanılabilir mevcut alanlar ve bunların yeni kullanımlar için en uygun nasıl olabileceği hakkında stratejik düşünmektir. Özgün bina yapısını esas özellikleriyle eşleştirmek ve alanları anlaşılabilir şekilde uyarlamaktır.…