2019 öngörü
2018 değerlendirme

MELISSA STERRY

Önümüzdeki yıla bakarken, tasarım ve mimarlıkta sistemsel düşünmeye doğru bir yönelim bekliyoruz. “Kral çıplak” deyiminin sürdürülebilirlikteki eş değeri, giderek artan sayıda kamu kuruluşunun işleriyle hem doğrudan hem de dolaylı olarak ilgisi olan çevresel ve sosyal konuları daha kapsamlı bir şekilde sorgulamanın gerekliliğini…