KENNETH COBONPUE

İyi tasarım biçim ve işlevin evliliğidir. Tasarım bir amacı gerçekleştirir. Endüstriyel tasarımcı, her zaman insanların yaşamlarını zenginleştirecek şeyler icat etmeyi arayan yarı mühendis yarı sanatçıdır.…