Jesper GOTTLIEB
gottlieb paludan architects

Dış cepheler hava şartları ve çevre etkilerinden koruma sağlayan işlevsel bir örtü olmaktan daima fazlası olmuştur. Yalnızca işveren ve mimarın arzu ve bakış açılarının değil aynı zamanda bir bütün olarak toplumun da ifadesidir. Dünyanın hangi bölgesinde, ne tip bir görevlendirme ve hangi…