2019 öngörü
2018 değerlendirme

ALAIN GILLES

2019 yılında 2018’deki trendlerin, özellikle kamuoyu tartışmalarında gitgide belirgin hale gelerek, sürdürülebilirlik ekseninde daha da güçleneceğine inanıyorum. Her zaman daha bilinçli şekilde yapılan ürünlere tasarlama sürecinin de eşlik edebileceği düşüncesiyle yapılan tasarımlar daha anlamlı olacak.…