M. Sinan GENİM

Her yapı, günün gereklerine cevap verebilmek için zaman içinde yenilenmeye ihtiyaç duyar. Orijinal fonksiyonu devam eden yapıları önemli değişiklikler yapmadan yenilemek mümkünse de fonksiyon değişikliği yapılan yapılara radikal müdahaleler gerekir…