2018 öngörü
2017 değerlendirme

FERDİ ERDOĞAN

Türkiye İMSAD olarak sektörel önceliğimiz olan kentsel dönüşüm ve endüstriyel dönüşüm, denetim ve mevzuat, endüstri 4.0 ve dijitalleşme, Ar-Ge merkezleri, markalaşma, KOBİ’ler, enerji maliyetleri ve güvenliği, lojistik sorunları yerli malı kullanımı, eğitim / kalifiye eleman sorunları gibi konular 2018 yılında da en…