2018 öngörü
2017 değerlendirme

MURAT AKSU

2018 senesinde, yatırımcıların ve kullanıcıların seçimlerinde mekan kullanımlarını maksimize eden, yeni teknolojilerle bütünleşmiş tasarımları talep edeceklerini, bunun da mimarlık alanında daha araştırmacı olmayı gerektireceğini öngörüyoruz.…