DIANA CABEZA

Tasarım bize hayatı tümüyle deneyimleme imkanı verir… Renkler, dokular, sıcaklıklar tüm duyularımıza hitap eder. Teknoloji ve ham maddeler; insanın yetiştiği doğal ortam, giysiler, objeler gibi insanın korunmasının farklı katmanlarını insancıllaştırmanın bir aracı. Tasarımı, insan vücudu ve doğanın bir uzantısı gibi düşünüyorum.…