chicago
Mark P. SEXTON

Bir mimar olarak şehri; insanlar ve kent dokusunun, inşa edilmiş veya edilmemiş bileşenlerinin bir araya gelmesi olarak düşünüyorum – kent sakinlerinin fiziksel dışa vurumu. Kentsel doku; altyapı ve sokakların, binaların, peyzajın, açık alanların, parkların ve boş alanların asimilasyonu (özümsenmesi) denebilir…