Ali Osman Öztürk | izlenimler

Yaşamkent Camii, yalın ve minimalist yaklaşımı ile klasik ve modern arasında süreklilik kurmaya çalışan bir tasarım. Özellikle dikkat çeken yanı gelenekten kopmadan, yeni bir yorumla ele alınması. Klasik Osmanlı cami mimarisini oluşturan temel ögeler ve bu temel ögelerin yarattığı atmosfer ve hissiyat…