AND Gayrimenkul

yatırımcı
konut / ofis

Başla

Peyzaj tasarımını yeşil alan yaratmaktan ibaret görmemek gerekiyor çünkü yayalar için taşıt trafiğinden arındırılmış iç yollar, meydanlar ve oturma alanları tasarlamak da peyzaj tasarımının önemli bir parçası.

peyzaj

Sektörümüzde geliştirilen projelerdeki hakim peyzaj algısı daha çok alınan sertifikalarla ilişkilendirilmiş durumda. Ancak bu konunun, yatırımcının vizyonuyla yakından ilgili olduğunu da söylemek gerek. Derdi daha yaşanabilir mekanlar yaratmak olan bizim gibi yatırımcılar için ekolojiye saygılı, enerji tasarrufu sağlayabilen, kaynaklarını doğru kullanabilen bir proje geliştirmek her şeyden önemli. 

AND Gayrimenkul olarak sertifika almaya yönelik projeler üretmediğimizi, üretmiş olduğumuz projelerin alanında çok prestijli sertifikaları almaya hak kazandığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla, aslında odağımızda bir pazarlama bileşeni olarak sertifikasyon değil, insan ve onun çevre ile kurduğu ilişki var. Bunun temelinde de çok değer verdiğimiz ve uluslararası standartlardan kopmadan hayata geçirmeye çalıştığımız “sürdürülebilirlik” kavramı yatıyor. Bir başka deyişle, geliştirdiğimiz her projeyle kentsel ekosistemin bir parçası olduğumuzun ve sürdürülebilirlik bilincinden yoksun kullanımlarla bu ekosistemin her gün giderek yok olmakta olduğunun farkındayız. 

Şirket olarak kendi ürettiğimiz projelerde, bu alandaki sorumluluğumuzun kaygısını taşıyoruz. İşte bu sorumluluk duygusuyla, sadece maddi kazanım elde etmeyi hedeflemiyor, aynı zamanda çalışır ve gelecek nesillerin kullanımına aktarılabilir mekanlar tasarlamak için çaba sarf ediyoruz. Özetle, yaptığımız yatırımın sonuçlarını baştan tasarlayıp öngörerek hareket ediyor ve peyzajı, proje sakinlerinin yaşam alanlarının ana akslarından biri olarak önceliklendiriyoruz. Bu bakış açımızla ilk konut projemiz AND Pastel ile European Property Awards 2016 Ödülleri’nde “Avrupa’nın En İyi Konut Peyzaj Mimarisi” ödülüne layık görüldük.

Derdi daha yaşanabilir mekanlar yaratmak olan bizim gibi yatırımcılar için ekolojiye saygılı, enerji tasarrufu sağlayabilen, kaynaklarını doğru kullanabilen bir proje geliştirmek her şeyden önemli.

mimari ile peyzajın bütünlüğü

Geliştirdiğimiz projelerde; doğal çevrenin koruma – kullanım dengesini gözeten ekolojik, ekonomik, fonksiyonel ve estetik kıstaslara uygun tasarlanmış bir peyzaj kurgusuna değer veriyoruz. Peyzajı, sürdürülebilirlik kavramının somut olarak hayata geçirilmesinde de önemli bir enstrüman olarak görüyoruz.

Projelerimizde, genel yerleşim planından yani üst ölçekten, tek bir bağımsız bölüme yani alt ölçeğe kadar peyzaj kavramının nasıl ele alındığı, bu alanlara erişimin nasıl sağlandığı ve kent içinde yaşayan bir bireyin ihtiyaç duyacağı “yaşama – dinlenme – sosyalleşme” dinamiklerine hangi ölçülerde katkı sunduğu çok önemli. Bu anlamda, birlikte çalışacağımız peyzaj ekiplerinin de gerek zemindeki metrekareyi gerekse yapı ölçeğinde yer bulan “çatı bahçeleri, kat bahçeleri, zemin terasları, yeşil avlular” gibi peyzaj alanlarını tasarım ve uygulamada doğru çözümleyebilecek ve proje genelindeki peyzaj entegrasyonunu kurabilecek teknik altyapıya sahip ekipler olmalarına çok dikkat ediyoruz. Hem konut projemiz AND Pastel’de hem de ofis binamız AND Kozyatağı’nda bu entegrasyonların örnekleri yer alıyor.

Geliştirdiğimiz her projeyle kentsel ekosistemin bir parçası olduğumuzun ve sürdürülebilirlik bilincinden yoksun kullanımlarla bu ekosistemin her gün giderek yok olmakta olduğunun farkındayız.

başarılı örnekler

Bildiğiniz gibi dünya artık zeminde azalan yeşil alanı dikeyde telafi etmeye yöneliyor. Bu bakış açısının kazanımları yadsınamaz ancak zemindeki metrekareyi de verimli kullanmak çok önemli. 

Peyzaj tasarımını yeşil alan yaratmaktan ibaret görmemek gerekiyor çünkü yayalar için taşıt trafiğinden arındırılmış iç yollar, meydanlar ve oturma alanları tasarlamak da peyzaj tasarımının önemli bir parçası. Bu noktada, bahsetmiş olduğumuz noktaları dikkate alarak üretilmiş projeleri değerli buluyoruz. Özellikle İskandinav ülkelerinde geliştirilen projeler bunlara örnek olarak gösterilebilir. Bir de son teknolojiyi kullanarak konuyu yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik odağında değerlendiren projeler mevcut. Bunlar da ağırlıklı olarak Uzak Doğu ülkelerinin ve Dubai gibi yeniden inşasına büyük bütçeler aktarılabilen yerlerde örneklerini görebileceğimiz projeler. 

Türkiye’de ise peyzaj çok daha kapsamlı bir alana işaret ediyor. Kültürle, topoğrafyayla, iklimle, plantasyon planı ve doğal bitki materyallerinin kullanımıyla Türkiye’nin hemen her noktasında birbirine hiç benzemeyen onlarca peyzaj projesi üretilebilir. Bu sebeple tüm bu zenginliği bütüncül algılayan bir vizyona ihtiyaç var. AND Pastel’de de Martha Schwartz desteğiyle bu sağlanmaya çalışıldı.