Önder KUL
Mimari Studio

Çalışma alanı tasarımı, çalışanların iş akışının yanı sıra organizasyonun tasarlanmasıyla da ilgili. Hedeflerimiz neler, neye inanırız, en iyi, en etkili şekilde nasıl çalışırız? Bunu destekleyen bir iç mekan tasarımı, işlerin yolunda gitmesine yardımcı olur…

Signe BLOMQUIST
Henning Larsen

Çalışma alanı tasarımı, çalışanların iş akışının yanı sıra organizasyonun tasarlanmasıyla da ilgili. Hedeflerimiz neler, neye inanırız, en iyi, en etkili şekilde nasıl çalışırız? Bunu destekleyen bir iç mekan tasarımı, işlerin yolunda gitmesine yardımcı olur…

Sezgin AKSU
Aksu/Suardi

Bu sene Guangzhou’da “intelligent office” hakkında bir sunum yaptım. Home office’ten çok söz ediliyor ve birkaç seneden beri uygulanıyor, yeni bir fenomen değil. Ofis mobilyası üreten markalar ürettiği bazı ürünlerin hem ofis ortamı hem de ev ortamında kullanılabilmesini sağlıyor…

Seyhan ÖZDEMİR
Autoban

Ofiste verimliliği sağlayan pek çok unsur bulunuyor. En önemlileri ise ergonomi ve pozitif etki sağlayacak bir iç mekan. Çalışanlar üzerinde motivasyon yaratmak bugün işverenlerin temel isteklerinden biri haline geldi. Motivasyonu sadece işverenin kuracağı çalışma sistemleri üzerinden değil içinde bulunulan fiziksel…

Sevil PEACH
Sevil Peach Architecture + Design

Verimlilik; iletişim, diyalog ve iş birliğini doğal olarak teşvik eden bir iş yeri ortamının yaratılmasıyla mümkün diyebilirim; ancak, insan davranışları ve ihtiyaçları göz önüne alınıp saygılı olunarak iyi düşünülmesi gerekir…

Peter IPPOLITO
Ippolito Fleitz Group

Her şeyden önce çağdaş bir ofis ortamının başarısı, belirli bir kurum kültürünü ve kimliğini yansıtma ve destekleme yeteneği ile eş değer. Değişim yönetimi süreci de dahil olmak üzere, bu yetkinlik olmaksızın alınan diğer tüm kararlar, araçlar ve süreçler yetersiz kalabilir ve hatta…

Jeyan ÜLKÜ
Jeyan Ülkü Mimarlık

Her şirket, her iş yeri birbirinden farklı ve her mekan kendine özgüdür. Ofis projesi daima firmayı, iş alanını, vizyonunu ve kültürünü anlamakla başlar. Kendimizi müşteri ile ortak olarak konumlandırmak en önemli faktör…

Ece YALIM
Ece Yalım Design Studio

Bugün yaşamımızda verimi, motivasyonu artırmak, zamanı doğru kullanmak adına eskilere hiç de benzemeyen pek çok şey söylenip yazılıyor. İnsanlara yaşadıkları alanları, ürünleri tasarlayıp başarı kaydetmek istiyorsanız, onlarla doğru iletişim kurmak adına bugünün görüşlerini, eğilimlerini takip etmek, anlamak, yorumlamak gerekir…

Alp NUHOĞLU
Alp Nuhoğlu Design Office

Mekan ve mobilya tasarımını günümüz iş gücü kuşağının ihtiyaç ve beklentisine göre şekillendirmek verimi artıran öncelikli unsur. Moda ve trendler dışında değişen çalışan profilini iyi tanımak ve taleplerini iyi analiz etmek doğru bir başlangıç noktası…

Gürhan BAKIRKÜRE
Bakırküre Architects

Her şirketin, her iş ortamının kendine ait disiplinleri, çalışma şartları ve prensipleri bulunur. Bunları iyi anlamak, analiz etmek ve her şirketin kendine özgü çalışma kültürünü yaratmak gerekir…