moscow
Sergey KUZNETSOV

Yüzyıllar boyunca birbirine benzemeyen farklı tarzlarda binaların inşa edildiği Moskova son derece eklektik bir şehir. Burada asırlık binalar; Sovyet konstrüktivist yapıları, Stalin’in gökdelenleri ve iş merkezlerinin yüksek katlı kuleleri ile bir arada yaşıyor. Moskova’nın dolambaçlı ve dar ara sokaklarıyla, günümüz ve geleceğin…

amsterdam
Bart REUSER

Yüzyıllar boyunca Amsterdam, uluslararası ticaret ve kültür alışverişinin merkezi oldu. Tarihine baktığımızda tüm şehir su üzerine kurulu ve bu durum şehir içinde var olan dünyaca ünlü kanal sistemi ile sonuçlandı. Bu, Amsterdam’a düzenli ve fotoğraf, resim gibi imajlarda kolaylıkla yeniden üretilebilmesini sağlayan…

chicago
Mark P. SEXTON

Bir mimar olarak şehri; insanlar ve kent dokusunun, inşa edilmiş veya edilmemiş bileşenlerinin bir araya gelmesi olarak düşünüyorum – kent sakinlerinin fiziksel dışa vurumu. Kentsel doku; altyapı ve sokakların, binaların, peyzajın, açık alanların, parkların ve boş alanların asimilasyonu (özümsenmesi) denebilir…